Obwieszczenie Starosty

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 18 listopada 2019    Wyświetleń: 254   Autor: Aneta Stępień

Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wydaniu decyzji nr   2 / 2019  z dnia 12.11.2019 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że w dniu 12.11.2019r. została wydana dla zarządcy drogi – Burmistrza Miasta i Gminy Wolbórz, z siedzibą przy Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, decyzja nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina o dł. 60,80 mb. na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • 510, 516, 305 obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski);
  • 25 obręb PGR Bogusławice, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski);
  • 138 obręb Chorzęcin, gm. Tomaszów Maz. (powiat tomaszowski);

oraz na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • 306/1, 307/2, 308/2 obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski)

powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych odpowiednio nr ewid.:

  • 306, 307, 308 obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski).

            Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości t.j. działek o numerach ewidencyjnych 306 (306/1 i 306/2), 307 (307/2 i 307/1), 308 (308/2 i 308/1) obręb Komorniki, gm. Wolbórz (powiat piotrkowski) oraz wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej o nazwie jw.           

            W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji nr 2/2019 z dnia 12.11.2019r. w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, Dział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, pokój 109, I piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podobne artykuły