Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 16 września 2021       Wyświetleń: 51    Autor: K. Szyposzyńska

Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Wersja do odczytu: Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok    


Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 31 sierpnia 2021       Wyświetleń: 52    Autor: Aneta Stępień

  Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3  ustawy  o działalno


Oferta zadania publicznego - XI Międzynarodowy Plener Malarski

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 10 sierpnia 2021       Wyświetleń: 43    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim inf


OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert - zadania kulturalne

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 28 lipca 2021       Wyświetleń: 87    Autor: Aneta Stępień

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2021 roku Wyniki konkursu wraz  z u


Ogłoszenie o naborze - Komisja Konkursowa 2021

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 czerwca 2021       Wyświetleń: 57    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członk&


Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu kultury 2021

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 16 czerwca 2021       Wyświetleń: 148    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  7 i 22 art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020 poz. 920  z późn. zm.) oraz art.  4 ust.  1 pkt


Oferta na realizacje zadania „Dobrze być sobą”

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 09 czerwca 2021       Wyświetleń: 134    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim inf


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania przez RWOPR

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 20 maja 2021       Wyświetleń: 163    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.  z 2020r. poz. 1057  z późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim inf


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 21 kwietnia 2021       Wyświetleń: 352    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie - wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  w 2021 roku Wyniki konkursu ofert W


Wyniki konkursu - ochrona i promocja zdrowia 2021

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 marca 2021       Wyświetleń: 408    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony  i promocji zdrowia  w 2021 roku Działając na podstawie art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 cze