Organizacje pozarządowe

KGW na złożenie sprawozdań mają czas do 31 stycznia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 17 stycznia 2023       Wyświetleń: 35    Autor: R.Jakubiak

  31 stycznia 2023 r. upływa termin rozliczenia  z pomocy finansowej przyznanej na prowadzenie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich  w 2022 r.


Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego na rok 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2022       Wyświetleń: 183    Autor: R.Jakubiak

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023


Wieloletni Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego na lata 2023 - 2027

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2022       Wyświetleń: 145    Autor: R.Jakubiak

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na lata 2023 - 2027


Wyniki konkursu na 2023 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2022       Wyświetleń: 130    Autor: R.Jakubiak

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na


Ogłoszenie o sprawozdaniu z przebiegu konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 09 listopada 2022       Wyświetleń: 92    Autor: Aneta Stępień

Sprawozdanie  z przebiegu  i wyników konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o d


Ogłoszenie o sprawozdaniu z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 09 listopada 2022       Wyświetleń: 95    Autor: Aneta Stępień

  Sprawozdanie  z przebiegu  i wyników konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustaw


Ogłoszenie - prowadzenie całodobowej placówki w Sulejowie i w Czarnocinie

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 03 listopada 2022       Wyświetleń: 95    Autor: Aneta Stępień

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty otwartego konkursu  w ramach realizacji  w latach 2023-2027 zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego  z zakresu wspierania


Ogłoszenie - pomoc prawna 2022 - nabór kandydatów

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 02 listopada 2022       Wyświetleń: 80    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpł


Ogłoszenie - pomoc prawna 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 25 października 2022       Wyświetleń: 135    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  4 i art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2022 poz. 1525)  i art. 11 ust.  2 ustawy  z dnia  5 sierpnia 20


Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 13 października 2022       Wyświetleń: 83    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Samorząd Powiatu Piotrkowskiego zaprasza działające na terenie Powiatu Pio