Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 25 sierpnia 2020       Wyświetleń: 69    Autor: Aneta Stępień

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolonta


Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 05 sierpnia 2020       Wyświetleń: 116    Autor: admin

  OGŁOSZENIE Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego


Konkurs na realizację zadań publicznych

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 28 lipca 2020       Wyświetleń: 136    Autor: Aneta Stępień

  Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020  poz. 920) oraz art.  4 ust.  1 pkt 10  i art.  5 ust.  4 pkt  2 i


Oferta na realizacji zadania publicznego

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 maja 2020       Wyświetleń: 138    Autor: Aneta Stępień

Nazwa zadania Wykonywanie zadań  z zakresu ratownictwa wodnego  w 2020 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego  w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego Ogłoszenie Oferta WOPR Formularz u


Wyniki konkursu na ochronę i promocję zdrowia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 12 marca 2020       Wyświetleń: 483    Autor: Aneta Stępień

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2020 Wyniki konkursu


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 lutego 2020       Wyświetleń: 214    Autor: Aneta Stępień

    Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Formularze zgłoszeniowe na


Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 lutego 2020       Wyświetleń: 512    Autor: Aneta Stępień

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 Ogłoszenie  o wynikach konkurs


Ogłoszenie o naborze kandydatów

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 stycznia 2020       Wyświetleń: 255    Autor: Aneta Stępień

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych, w zakresie ochrony


Nabór ofert

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 stycznia 2020       Wyświetleń: 368    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim       Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorząd


Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej 2020

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 13 stycznia 2020       Wyświetleń: 329    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania