Organizacje pozarządowe

Wyniki konkursu - ochrona i promocja zdrowia 2021

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 marca 2021       Wyświetleń: 97    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony  i promocji zdrowia  w 2021 roku Działając na podstawie art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 cze


Ogłoszenie o naborze - Komisja Konkursowa

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 10 marca 2021       Wyświetleń: 55    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na c


Ogłoszenie o konkursie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 08 marca 2021       Wyświetleń: 92    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  8 i 22 oraz art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2019 poz. 920) oraz art.  4 ust.  1 pkt 17  i a


Opowiedz o swoich działaniach

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 16 lutego 2021       Wyświetleń: 136    Autor: Aneta Stępień

Działasz  w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej na obszarach wiejskich? Twoje stowarzyszenie lub fundacja realizuje ciekawe projekty? Twoja Lokalna Grupa Działania może pochwalić się sukcesami  w przygotow


Ogłoszenie o naborze do komisji

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 15 lutego 2021       Wyświetleń: 71    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na czł


Ogłoszenie o konkursie w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 10 lutego 2021       Wyświetleń: 136    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  2 i 22 art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020  poz. 920) oraz art.  4 ust.  1 pkt  6 i a


Oferta Uproszczona - Koncert Kolęd i Pastorałek on-line

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 07 grudnia 2020       Wyświetleń: 113    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim i


Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 listopada 2020       Wyświetleń: 338    Autor: Aneta Stępień

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Ogłoszenie o naborze

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 października 2020       Wyświetleń: 350    Autor: Aneta Stępień

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatn


Ogłoszenie o konkursie - pomoc prawna

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 października 2020       Wyświetleń: 500    Autor: Aneta Stępień

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj