Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu - kultura 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 maja 2022       Wyświetleń: 38    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2022 roku   Ogło


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kultura 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 07 kwietnia 2022       Wyświetleń: 71    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członk&


Otwarty konkurs - kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 31 marca 2022       Wyświetleń: 119    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  7 i 22 art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2022 poz. 528  i 583) oraz art.  4 ust.  1 pkt 16  i art.  5 ust.


Wyniki otwartego konkursu na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 14 marca 2022       Wyświetleń: 71    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  w 2022 roku Uchwała wraz  z wynikami konkursu &n


Nabór na kandydatów do komisji konkursowej - kultura fizyczna

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 08 lutego 2022       Wyświetleń: 78    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członków


Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 03 lutego 2022       Wyświetleń: 127    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  8 i 22 oraz art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 920z późń. zm.) oraz art.  4 u


Wyniki konkursu na 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 02 grudnia 2021       Wyświetleń: 125    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz


Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi - aktualizacja

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 listopada 2021       Wyświetleń: 537    Autor: Aneta Stępień

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022 Roczny Progr


Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej - 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 08 listopada 2021       Wyświetleń: 128    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieod


Konkurs na prowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 października 2021       Wyświetleń: 209    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  4 i art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 920  z późn. zm.)  i art. 11 ust.  2 ustawy