Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze do konkursu - zdrowie 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 maja 2023       Wyświetleń: 56    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członk&o


Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 maja 2023       Wyświetleń: 64    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  2 i 22  i art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1526 oraz  z 2023 r. poz. 572) oraz art.  4 ust


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z Organizacjami Poza

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 maja 2023       Wyświetleń: 64    Autor: Aneta Stępień

Sprawozdanie  z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok


Sprawozdanie z Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za lata 2018 - 202

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 maja 2023       Wyświetleń: 55    Autor: Aneta Stępień

Sprawozdanie  z Wieloletniego Programu Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi za lata 2018 - 2022


Ogłoszenie - ratownictwo wodne 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 16 maja 2023       Wyświetleń: 71    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  w dniu  8 ma


Ogłoszenie - wyniki konkursu ofert - sport 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 28 kwietnia 2023       Wyświetleń: 137    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  w 2023 roku Ogłoszenie  o wynikach konku


Nabór na kandydatów do komisji konkursowej - kultura fizyczna 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 marca 2023       Wyświetleń: 230    Autor: Mariusz Staszek

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członków&


Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 marca 2023       Wyświetleń: 247    Autor: Mariusz Staszek

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  8 i 22 oraz art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 1526) oraz art.  4 ust.  1 pkt 17  i 


KGW na złożenie sprawozdań mają czas do 31 stycznia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 17 stycznia 2023       Wyświetleń: 539    Autor: R.Jakubiak

  31 stycznia 2023 r. upływa termin rozliczenia  z pomocy finansowej przyznanej na prowadzenie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich  w 2022 r.


Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego na rok 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2022       Wyświetleń: 351    Autor: R.Jakubiak

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023