Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

Kategoria: Powiat   Dodano: 19 marca 2019    Wyświetleń: 3563   Autor: Admin

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 członkowie Rady Seniorów

Z okazji Święta Seniorów, obchodzonego uroczyście od lat w naszym kraju w dniu 20 października, składam Wam w dobie pandemii wirusowej życzenia przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości psychicznej i cierpliwości w samotności oraz samych radosnych chwil w życiu.  Zostańcie w Waszych domach!!!

Przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego

Wanda Amarantidou

 

ŻYCZENIA DLA MATEK

Już wiele rymów poezji spisali

tomy wierszy o matce powstało

Bardowie wiersze w nuty ubierali

od Ewy pramatki, o matkach śpiewano

Matka – to kokon cichy i przytulny,

gdzie się mościmy do chwili poczęcia

To komfort życiowy, jak żaden inny

azyl bezbronnych w poczuciu bezpieczeństwa

W tych dniach szczególnych, gdzie wirus się czai

i przeciąć może cienką nitkę życia

By dzieci Was bardziej w tych dniach kochały

tego w Dniu Waszym – serdecznie Wam życzę

By każde zdanie mówione przez dzieci

było balsamem dla Waszego serca

Jak śpiew skowronka, gdy ku niebu leci

tak słodko brzmiąca…była ich mowa

Dla wszystkich mamuś, mam i matek Powiatu Piotrkowskiego życzenia przesyła w swoim wierszu

– członek Rady Seniorów, Jan Sipa.

 

 

Święto Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego

W tym roku po raz pierwszy 17 maja obchodzone jest Święto Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego. Data ta jest związana z powołaniem Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego przez Zarząd na mocy uchwały nr 653/2018 z dnia 17 maja 2018 roku. Jest ona organem doradczym, konsultacyjnym i opiniotwórczym działającym przy Staroście Powiatu Piotrkowskiego, który był głównym inicjatorem powołania społecznej Rady. Obecnie liczy ona 20 członków złożonych z działaczy społecznych, reprezentantów Gmin Powiatu Piotrkowskiego, którym leży na sercu dobro osób starszych naszego regionu.  I kadencja Rady trwała jedynie cztery miesiące (od września do grudnia 2018 roku), ale w tym czasie udało się wiele zrobić:

- udział Rady Seniorów w Dożynkach Powiatowych w Rozprzy oraz w dożynkach gminnych;

- udział w Święcie Seniorów pod nazwą ,,Aktywny Senior w Ręcznie”;

- udział w uroczystościach 100-lecia Niepodległości Polski w Wolborzu i w Łękach Szlacheckich;

- udział w spotkaniu wigilijnym w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

II Kadencja Rady Seniorów trwa od 2 kwietnia 2019 roku, z okresem zawieszenia wszelkiej działalności społecznej z powodu pandemii wirusowej, jednak do tego czasu udało się zrealizować wiele działań takich jak:

- udział Członków Rady Seniorów w Dożynkach Powiatowych w Szydłowie, w uroczystościach związanych ze Świętem Dnia Seniora;

- zorganizowanie I Forum Seniorów Ziemi Piotrkowskiej z inicjatywy Rady Seniorów oraz Starostwa Powiatowego w Mediatece w Piotrkowie Trybunalskim. Referaty wygłosili następujący przedstawiciele Rady Seniorów: Pani Grażyna Stolarska, Pan Jan Sipa oraz Przewodnicząca Pani Wanda Amarantidou;

- uczestnictwo delegacji Rady Seniorów w konferencji na temat „Rady Seniorów jako elementarne wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”, która odbyła się w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi. 

Wraz z rozpoczęciem 2020 roku Rada Seniorów dokonała reorganizacji działalności. Powołano cztery Zespoły merytoryczne poświęcone tematyce:

1. zdrowia;

2. kultury i edukacji;

3. rekreacji i sportu;

4. współpracy z organizacjami społecznymi, zajmującymi się polityką senioralną.

Rada Seniorów podjęła także inicjatywę wyjazdowej działalności (raz na kwartał) w celu zapoznania się z poziomem realizacji polityki senioralnej w poszczególnych Gminach Powiatu Piotrkowskiego. Pierwsza wizyta miała miejsca w Gminie Wolbórz podczas ,,Senioriady”, gdzie zorganizowano panel dyskusyjny ,,Powiatowa Rada Seniorów radzi”.

Drogie Koleżanki i Koledzy, z okazji Święta Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego, składam Wam najlepsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia w walce z wirusem i sukcesów w dalszej pracy społecznej.

Wanda Amarantidou

Przewodnicząca Rady Seniorów I i II Kadencji 


RADA SENIORÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO II KADENCJI

 

Na podstawie Zarządzenia nr 20/2020 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji, powołuje się do składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji – Panią Ewę Jabłońską.

Skład osobowy Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji:

 1. Elżbieta Bąk
 2. Grażyna Stolarska
 3. Teresa Anna Chruścik
 4. Stanisław Marciniak
 5. Jerzy Mizera
 6. Janina Franczak – Kujawska
 7. Stanisław Janiec
 8. Anna Mizgalska – Dąbrowska
 9. Danuta Woźniak
 10. Roman Kopeć
 11. Dorota Suchecka
 12. Maria Wilczyńska
 13. Teresa Rydzowska
 14. Teresa Korytkowska
 15. Wanda Piechura
 16. Wanda Amarantidou
 17. Anna Królikiewicz
 18. Jan Sipa
 19. Władysław Wawrzyńczak
 20. Ewa Jabłońska

Prezydium Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji:

Przewodniczący: Wanda Amarantidou

Dyżur Przewodniczącej: każdy czwartek w godzinach 1200-1300, Al. 3 Maja 33, pokój 218


Wiceprzewodniczący: Janina Franczak-Kujawska
Sekretarz: Teresa Korytkowska

Artykuły:

Podobne artykuły