Oświadczenie Zarządu Powiatu Piotrkowskiego w sprawie porodówki

Kategoria: Informacje   Dodano: 19 sierpnia 2019    Wyświetleń: 483   Autor: Aneta Stępień

Oświadczenie Zarządu Powiatu Piotrkowskiego

w sprawie przekazania sprzętu i pomieszczeń

dla zapewnienia ciągłości świadczeń

ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych,

od 1 października 2019 roku, przez Szpital Wojewódzki w Piotrkowie


              Wobec wielu sprzecznych informacji, pojawiających się mediach, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, Zarząd Powiatu Piotrkowskiego informuje, że wszelkie dokonywane zmiany w działalności Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie

były podejmowane z myślą o uwzględnieniu zachowania ciągłości opieki zdrowotnej dla mieszkanek regionu piotrkowskiego, na niezmienionym poziomie.

                Należy nadmienić, iż już w marcu z inicjatywy Starosty Powiatu Piotrkowskiego, toczyły się trójstronne rozmowy (wicewojewoda, wicemarszałek i starosta), których celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań dla zabezpieczenia szpitalnego w obliczu niewydolności tzw. sieci szpitali.  Zarząd Powiatu, w czerwcu tego roku, zapewnił  w stosownym piśmie Zarząd Województwa Łódzkiego, o pełnym partnerstwie  i współdziałaniu w celu kontynuacji realizacji usług ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych dla mieszkanek miasta i powiatu piotrkowskiego. Dlatego też na początku sierpnia powołano Zespół zadaniowy, w skład którego weszli przedstawiciele dyrekcji obu szpitali, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. W związku z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 16 sierpnia, dotyczącym przejęcia realizacji świadczeń przez drugi piotrkowski szpital, Zarząd Powiatu, po wcześniejszych negocjacjach z przedstawicielami Zarządu Województwa,

niezwłocznie w dniu 19 sierpnia podjął decyzję, deklarując nieodpłatne przekazanie sprzętu oraz wyposażenie, a także użyczenie pomieszczeń Szpitalowi Wojewódzkiemu w Piotrkowie, w celu kontynuacji realizacji świadczeń od 1 października 2019 roku.

O decyzji Zarządu Powiatu poinformowano, w stosownym piśmie, Marszałka Województwa i Wojewodę Łódzkiego. Posiadanie odpowiedniej bazy i kadry jest bowiem niezbędne, aby szpital przy ul. Rakowskiej mógł przystąpić do konkursu w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, który - jak się oczekuje - powinien ogłosić NFZ.  

Decyzja Zarządu Powiatu i dyrekcji Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie oznacza, że od 1 października oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny nadal funkcjonował będzie w budynku przy ul. Roosevelta, w strukturach Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie.

Co dalej z oddziałem chorób wewnętrznych?

Nie ma odzewu ze strony NFZ, co do zabezpieczenia świadczeń internistycznych w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka, o które od dłuższego czasu usilnie zabiega dyrekcja powiatowego szpitala. Odpowiadając na rosnące potrzeby mieszkańców regionu piotrkowskiego PCMD w Piotrkowie jest gotowe nadal prowadzić oddział internistyczny a dodatkowo rozszerzyć tę działalność o tzw. opiekę długoterminową. Szpital posiada odpowiedni sprzęt diagnostyczny i co, unikatowe w skali kraju – kompletną i wykwalifikowaną kadrę internistów, kardiologów i pielęgniarek, która gotowa jest leczyć i opiekować się pacjentami – zauważa to w swojej opinii Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych dla województwa łódzkiego prof. Ilona Kurnatowska. Pacjenci i dyrekcja PCMD liczą, że NFZ wsłucha się w głosy opinii publicznej, pacjentów, konsultanta wojewódzkiego i zdecyduje o sfinansowaniu tak bardzo potrzebnych świadczeń, aby były one bezpłatne dla mieszkańców miasta i powiatu.  

Leczenie pacjentów na koszt Powiatu

Wszelkie działania samorządu powiatowego, związane z opieką zdrowotną są podyktowane faktem, że łódzki oddział  NFZ nie płacił szpitalowi powiatowemu za wszystkie realizowane w placówce świadczenia medyczne. Takich wykonanych ponad ryczałt, dodatkowych, bardzo potrzebnych pacjentom usług, zebrało się już na ponad 4 mln złotych. PCMD, pozostając w tzw. sieci szpitali, nie tylko nie może liczyć na zwrot kosztów przez NFZ za świadczenia ponad przyznany ryczałt, ale także naraża powiatowy szpital straty finansowe i obowiązek pokrywania ujemnego wyniku przez podmiot tworzący, czyli Powiat Piotrkowski. A samorząd powiatowy musi to czynić, zabierając pieniądze, które przeznacza na pomoc społeczną czy modernizację dróg. Pamiętajmy jednak, że to NFZ jest odpowiedzialny za finansowanie leczenia mieszkańców miasta i powiatu, bo dysponuje on pieniędzmi pochodzącymi ze składek zdrowotnych.  

Podobne artykuły