Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych

Kategoria: Projekty ze środków unijnych   Dodano: 24 lipca 2019    Wyświetleń: 855   Autor: Admin

 

W związku z realizacją projektu „Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych – PoCUŚ" w ostatnich dniach rozpoczęto prace na obiektach przy CKU w Wolborzu, gdzie powstaną mieszkania wspomagane, stanowiące wsparcie dla mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, w postaci pobytu stałego lub czasowego dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać podstawowych codziennych czynności. Lada dzień ruszą również prace w pomieszczeniach przy ul. Dąbrowskiego 7, gdzie w ramach projektu z końcem października uruchomiona zostanie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Warto wspomnieć, że Powiat na realizację projektu otrzymał wsparcie w wysokości niemal 6,5 mln złotych.

 

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych w powiecie piotrkowskim.


Jego celem głównym jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

 • usług opiekuńczych (UO) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych (US) dla mieszkańców gminy Sulejów,
 • 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów (ŚŚ),
 • klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS),
 • mieszkań wspomaganych (MW),
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (WR),
 • świetlic podwórkowych (ŚP)
 • oraz doradztwa specjalistycznego (DS) dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego.
 • Grupę docelową stanowić będzie 565 osób zamieszkujących na terenie powiatu piotrkowskiego, w tym:
 • osoby niesamodzielne - 175, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego;
 • dzieci i młodzież do 18 r.ż. zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 270 osób;
 • opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych - 120 os.

Projekt w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r., realizowany będzie w partnerstwie z 4 gminami powiatu piotrkowskiego tj. Wolborzem, Moszczenicą, Grabicą i Sulejowem oraz 3 partnerami społecznymi ZHP Chorągiew Łódzka, Fundacją "Alter Med" Centrum Pomocy - Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Karkoszkach, Stowarzyszeniem "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" z siedzibą w Warszawie. Formuła partnerska projektu zapewnia, w tym samym czasie, dostęp do szerszego katalogu usług dla mieszkańców niż w przypadku, gdyby każdy z partnerów realizował tylko swoje zadania samodzielnie, bez udziału pozostałych Partnerów. Jako lider projektu powiat piotrkowski, działając w imieniu i przy współpracy pozostałych 7 Partnerów, opracował wniosek i skutecznie aplikował o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynikiem tych starań jest przyznanie dofinansowania, które stanowi 90% kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu wynosi 7 281 455,79 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 6 537 207,61 zł., wkład własny 744 248,18 zł.