Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2015 roku
Powiat kształci w sztuce kreowania mody

Najlepsze życzenia
Kategoria: Informacje23 czerwca 2016 r.

Najlepsze życzeniaBędzie bezpieczniej nad Zalewem Sulejowskim
Kategoria: Informacje22 czerwca 2016 r.
Będzie bezpieczniej nad Zalewem SulejowskimAby wzmocnić działania policji w okresie letnim, samorząd powiatu piotrkowskiego wraz z gminą Wolbórz i Sulejów, zawarł porozumienie z komendantem policji na zwiększenie liczby policjantów w miejscach, gdzie będą wypoczywać turyści. Oznacza to, że dotychczasowa służba otrzyma dodatkowe wsparcie (90 służb w sezonie) ze strony patroli ponadnormatywnych, które sfinansuje powiat piotrkowski i samorządy gminne. - Rokrocznie piotrkowskie Starostwo Powiatowe przeznacza środki, jakimi dysponuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie, aby jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom powiatu, jak i wypoczywającym nad Zalewem Sulejowskim - podkreśla starosta powiatu Stanisław Cubała. - Widzimy, że to przynosi bardzo dobry efekt, nie tylko ten, związany z reagowaniem na zdarzenia, ale przede wszystkim prewencyjny. Policjant, który patroluje teren zbiornika wzdłuż linii brzegowej, jest w stanie poprzez swoją obecność udaremnić wiele groźnych zdarzeń, jak np. wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. (...)


Kilka dni na składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego
Kategoria: Informacje21 czerwca 2016 r.

Kilka dni na składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Tylko do 27 czerwca 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dotychczas do ARR wpłynęło ponad 40 tys. wniosków. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:
- zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
- rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
- rośliny okopowe: ziemniak
- mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.
O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach. Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek można wypełnić poprzez aplikację ELF dostępną na stronie www.elf.arr.gov.pl
(...)


Sulejowskie Dni Pola pod patronatem starosty piotrkowskiego
Kategoria: Informacje20 czerwca 2016 r.
Sulejowskie Dni Pola pod patronatem starosty piotrkowskiegoJuż po raz szósty na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian odbyły się Sulejowskie Dni Pola. Zmieniono dotychczasową kolejność w programie i najpierw odbyły się warsztaty polowe, podczas których rolnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, a także obejrzeć już znane i najnowsze odmiany zbóż ozimych i jarych, roślin bobowatych i okopowych. Wachlarz wyczerpujących informacji o kreacjach roślin rolniczych przedstawiły specjalistki działu badawczo-doświadczalnego w Sulejowie Ilona Śpiewak, Iwona Michalska i Anna Wardęga. Tuż po warsztatach polowych zorganizowano sesję teoretyczną. Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce przybliżył zastępca dyrektora OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Janusz Ciesielski, a o zasobności gleb naszego województwa opowiedział kierownik OSCH-R w Łodzi dr inż. Jacek Michalak. (...)


Już od września będą szyć i projektować
Kategoria: Informacje9 czerwca 2016 r.
Już od września będą szyć i projektować Mając innowacyjny program nauczania i wyposażone pracownie krawieckie - teraz nawiązują współpracę z uczelniami. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, przy wsparciu Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi czyni starania, aby stać się elitarną placówką, kształcącą zawodowców w branży modowej. Przedstawiciele obu uczelni - prodziekan ds. studenckich dr inż. Barbara Niekraszewicz z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów łódzkiej Politechniki i kierownika katedry ubioru dr Beata Cholewa-Mazurowska z WSSiP podpisały stosowne porozumienia z wolborską szkołą, reprezentowaną przez dyrektora Sławomira Przybyła. - Wiedza dla każdego z nas to jeden z najcenniejszych majątków osobistych, dlatego cieszę się, że szkoła podąża za rynkową modą, gdzie dobrą pracę znajdą tylko kierunkowo wykształceni ludzie - podkreślił starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała. - Dziś spełnia się jeden z naszych samorządowych celów - współdziałania placówek edukacyjnych, począwszy od szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich po uczelnie - dla potrzeb lokalnego rynku pracy. (...)
Informacja zawiera odnośnik do galeriiInformacja zawiera klip wideo

Chcą kształcić licencjonowanych mechaników lotniczych
Kategoria: Informacje8 czerwca 2016 r.
Chcą kształcić licencjonowanych mechaników lotniczych Powiatowy Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach chce uzyskać certyfikat, aby szkolić uznawanych w całej Unii Europejskiej, mechaników lotniczych. Aby tak się stało, uczniowie oprócz zajęć zgodnych z programem ministerialnym, uczestniczyliby w dodatkowym szkoleniu, którego egzamin państwowy i uzyskana licencja jest gwarancją późniejszego zatrudnienia. Kurs prowadzony będzie pod auspicjami Ośrodka Szkolenia Lotniczego. Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy z wieloletnim stażem zawodowym, uznani przez państwowy nadzór lotniczy. Same praktyki odbywać się będą na lotniskach w Piotrkowie i Łódź-Lublinek. Warto zatem dołączyć do korpusu Technikum Mechaników Lotniczych i spełniać marzenia, związane z żeglugą powietrzną. Szkoła zamierza się starać o dotacje dla najlepszych uczniów do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, bowiem samo szkolenie jest bardzo kosztowne. Uzyskanie certyfikatu przez szkołę w Bujnach to dość skomplikowana procedura, wymagająca zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji i zapewnienia zaplecza techniczno-szkoleniowego. - Przy wparciu samorządu powiatowego, uzyskanemu dofinansowaniu i pomocy partnerów, jakimi są Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej i Firma Häring, jest to możliwe – zapewniają Grzegorz Skomorowski prezes piotrkowskiego AZPradny powiatowy Michał Szymański z licencją pilota. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.