Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Samorządowy turniej w kręglach
Kategoria: Informacje19 marca 2019 r.
Samorządowy turniej w kręglach      Na kręgielni w Kleszczowie odbyła się druga konkurencja w ramach XX Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego - bowling, cieszący się dużą popularnością wśród samorządowców. Do sportowej rywalizacji zgłosiło się 13 drużyn, tytuł z poprzedniego roku obroniła reprezentacja Łęk Szlacheckich, wyprzedzając Rozprzę i Grabicę. Indywidualnie wśród kobiet zwyciężyła Ewelina Pytel-Domańska (Czarnocin), natomiast wśród mężczyzn triumfował Dariusz Kalisiak (Grabica). (...)


Budowa A1 - wyzwanie dla służb ratowniczych i samorządowych
Kategoria: Informacje14 marca 2019 r.
Budowa A1 - wyzwanie dla służb ratowniczych i samorządowych      36 miesięcy - tyle potrwa budowa autostrady A1, przebiegającej przez Powiat Piotrkowski. Faktem jest, że ta część najważniejszej arterii komunikacyjnej w kraju, łączącej polskie morze na północy z Karpatami na południu, od dawna wymaga przebudowy i była długo wyczekiwaną inwestycją, jednak jej planowana realizacja i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu stanowi ogromne zagrożenie dla ruchu lokalnego. W tej sprawie Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - Popieram w tym względzie wnioski wójtów gminy Moszczenica i Rozprza, o konieczne działania inwestycyjne na drodze nr 91 i 12, na które przeniesie się ruch pojazdów, zwłaszcza ciężarowych - wskazywał starosta Wojtysiak. - Budowę sygnalizacji świetlnych i chodników, chociażby w Rozprzy, w Niechcicach, w Srocku i Rękoraju, uważamy za zadania priorytetowe, do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, jeszcze w tym roku. Musimy bowiem zapewnić bezpieczeństwo niechronionym w ruchu drogowym, pieszym mieszkańcom wspomnianych miejscowości, szczególnie dzieciom przemieszczającym się do szkół. Stosowne pismo zostało przesłane do Dyrektora GDDKiA Macieja Tomaszewskiego w minionym tygodniu - zapewnił starosta.
Obecnego na spotkaniu komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim starszego kapitana Jakuba Rytycha niepokoi planowane wyburzenie trzech wiaduktów. - Oznacza to, że dojazd do niemal odciętej od głównych dróg gminy Grabica, odczuwalnie się wydłuży, co oznacza, że miejscowe jednostki OSP otrzymają wsparcie od zawodowej straży, później niż zwykle - podkreśla komendant. (...)


Bliżej potrzeb zdrowotnych mieszkańców
Kategoria: Informacje13 marca 2019 r.
Bliżej potrzeb zdrowotnych mieszkańców      Potrzebom zdrowotnym mieszkańców Regionu Piotrkowskiego, czyli Powiatu i miasta Piotrkowa Trybunalskiego, poświęcone było spotkanie w piotrkowskim Starostwie Powiatowym. Gospodarz narady Starosta Powiatu Piotr Wojtysiak gościł przedstawicieli kluczowych instytucji, mających wpływ na kształt publicznej opieki zdrowotnej. Urząd Wojewódzki reprezentował Wicewojewoda Karol Młynarczyk, Urząd Marszałkowski - Wicemarszałek Zbigniew Ziemba, Narodowy Fundusz Zdrowia, w imieniu dyrektora Oddziału Łódzkiego Artura Olsińskiego - kierownik oddziału w Piotrkowie Tryb.
      Dane statystyczne opublikowane w ostatnich miesiącach jednoznacznie wskazują, że najkrócej w Polsce żyją mężczyźni w Regionie Piotrkowskim - 70 lat i 2 miesiące. Jest to o blisko 8 lat krócej aniżeli w Regionie Podkarpackim. Region Piotrkowski przoduje w niechlubnych statystykach zgonów z powodu chorób układu krążenia i chorób nowotworowych.
     W kontekście aktualizacji "Strategii rozwiązywania problemów zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego" konieczne stało się określenie priorytetów. Nowa edycja tzw. mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa łódzkiego pozwala określić główne trendy epidemiologiczne, a w konsekwencji zmiany w zapotrzebowaniu na usługi zdrowotne, zarówno te, które wymagają hospitalizacji, jak i te realizowane w poradniach.
     W trakcie spotkania dyskutowano nad różnymi scenariuszami działań w zakresie organizacji publicznej opieki zdrowotnej. Ustalono, że konieczne są pogłębione analizy, które pozwolą wybrać najlepsze - punktu widzenia opieki zdrowotnej - rozwiązania. (...)


Mistrzowie szachownicy walczyli o Złote Wieże
Kategoria: Informacje11 marca 2019 r.
Mistrzowie szachownicy walczyli o Złote Wieże      Blisko 50 osób, reprezentujących 12 drużyn, wzięło udział w Powiatowym Turnieju Szachowym o "Złotą Wieżę", który zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie. Zmagania szachistów otworzyli Sylwester Ossowski - Radny Rady Powiatu Piotrkowskiego, Dariusz Kalisiak - Przewodniczący Rady Gminy Grabica oraz Jarosław Baran - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Po zaciętej rywalizacji najlepszą drużyną powiatu piotrkowskiego w szachach okazała się reprezentacja GOKiS w Moszczenicy, wyprzedzając drużynę TPS Piotrków Trybunalski oraz GUKS Gorzkowice I. Indywidualnie triumfowali: Krzysztof Mroczkowski, Przemysław Jaroniek, Kamil Wysmyk i Justyna Pluch. Nagrody, puchary i statuetki dla najlepszych zawodników i drużyn wręczyli: Krzysztof Kuliński - Wójt Gminy Grabica oraz Wiesława Olejnik - Dyrektor ZSP CKU w Szydłowie. Sędzią głównym zawodów był Piotr Kaukel.
(...)


Silna potrzeba integracji w sferze kultury
Kategoria: Informacje5 marca 2019 r.
Silna potrzeba integracji w sferze kultury      Powiat piotrkowski i samorządy gminne chcą stworzenia wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych na Ziemi Piotrkowskiej, który zamierzają wzajemnie promować wśród mieszkańców. Zanim jednak ów kalendarz powstanie, w swoistym banku zasobów kulturalnych, zgromadzone zostaną informacje na temat lokalnych twórców: literatów, poetów, rękodzielników, wokalistów, tancerzy czy instrumentalistów. - Takie wnioski płyną z organizowanego po raz pierwszy w powiecie Forum Kultury - wyjaśnia Piotr Wojtysiak Starosta Powiatu Piotrkowskiego. - Uczestniczyli w nim odpowiedzialni za kulturę w gminach samorządowcy (burmistrzowie i wójtowie), szefowie instytucji, takich jak domy kultury oraz biblioteki, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy w minionym roku, w ramach przyznanych przez powiat grantów, inicjowali szereg wydarzeń kulturalnych na rzecz lokalnych środowisk. Chcieliśmy poznać ich opinię i pomysły na temat rozwoju kultury w powiecie, dokonać wyboru atrakcyjnych dla mieszkańców formatów w postaci przeglądów, festynów, okolicznościowych wydarzeń, także z zakresu turystyki i sportu - dodał starosta. Uczestnicy Forum zgodnie przyznali, że należy uruchomić platformę informacyjno-promocyjną, gdzie mieszkańcy mogliby, w łatwy i szybki sposób, dowiedzieć się, jaka jest oferta kulturalno-sportowa na przykład na weekend. (...)


Rusza powiatowa kwalifikacja wojskowa
Kategoria: Informacje26 lutego 2019 r.
Rusza powiatowa kwalifikacja wojskowa       Ponad 600 mężczyzn z terenu powiatu piotrkowskiego powinno stawić się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego rozpocznie się ona 25 marca i potrwa do 24 kwietnia 2019 r. Obowiązkowi podlegają mężczyźni urodzeni w roku 2000 oraz mężczyźni urodzeni w latach: 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1995-2000 r., posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019, kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
      Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej, po raz pierwszy, powinna mieć z sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych,
- dokumenty, stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.