Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Oceń pracę swojego lekarza - ankieta NFZ
Powiat kształci w sztuce kreowania mody
Badanie Satysfakcji Klientów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

XIV sesja Rady Powiatu Piotrkowskiego
Kategoria: Informacje26 listopada 2015. r.
XIV sesja Rady Powiatu Piotrkowskiego Rada Powiatu Piotrkowskiego zapozna się, na najbliższej sesji, z informacją na temat funkcjonowania Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto radni zdecydują o powierzeniu gminom - Wolbórz, Grabica i Ręczno - zadania, związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Początek poniedziałkowej sesji (30 listopada) o  godz. 1300.

Pobierz plik PDF Proponowany porządek obradW powiecie rusza akcja Szlachetnej Paczki. Można już pomagać!
Kategoria: Informacje24 listopada 2015. r.
W powiecie rusza akcja Szlachetnej Paczki. Można już pomagać!Specjalnym marszem, z Rynku Łódzkiej Manufaktury, uczczono otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki 2015. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją akcji, skierowaną także do rodzin potrzebujących z terenu ziemi piotrkowskiej objął, podobnie jak przed rokiem, Stanisław Cubała starosta powiatu piotrkowskiego. Uczestnicy pochodu, przy dźwiękach orkiestr - Gminnej Orkiestry Dętej Gorzkowice oraz Łódzkiej Orkiestry MPK - chcieli ogłosić mieszkańcom województwa łódzkiego, że można już wybrać rodzinę, której chce się pomóc. Każdy, kto czuje taką potrzebę może wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl. Tam, w internetowej bazie z historiami, na pomoc czekają rodziny z rejonu piotrkowskiego. Obecnie wolontariusze piotrkowskiej Szlachetnej Paczki mają 3 tygodnie na znalezienie darczyńców dla zakwalifikowanych rodzin. Do akcji przyłączają się grupy znajomych, zakłady pracy, szkoły czy instytucje, które decydują się na przygotowanie pomocy konkretnej rodzinie. (...)


Młodzi-zdolni z nagrodami starosty
Kategoria: Informacje17 listopada 2015. r.
Młodzi-zdolni z nagrodami starostyAndrzej Serafin, Piotr Siła i Kamil Sykuła odebrali, z rąk przewodniczącej Rady Powiatu Piotrkowskiego Pauliny Dziadczyk oraz Piotra Wojtysiaka wicestarosty powiatu, gratulacje oraz nagrody za wybitne wyniki w nauce. Uroczyste spotkanie z udziałem rodziców uczniów, dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Piotrkowie Jana Stachowiaka oraz dyrektorów szkół, do których uczęszczają prymusi, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie. - Ogromnie cieszę się, że w naszych szkołach mamy tak zdolną młodzież - przyznała przewodnicząca Rady. - Życzę wam niesłabnącej motywacji w dalszej edukacyjnej drodze i ukończenia wymarzonych kierunków studiów, na które z pewnością się dostaniecie, mając już dziś tak wspaniałe oceny. Wicestarosta powiatu poinformował o prowadzonych działaniach nad uruchomieniem, w 2016 roku, systemu stypendialnego dla młodzieży szkół powiatowych. (...)


W partnerstwie odnawiają powiatową sieć drogową
Kategoria: Informacje16 listopada 2015. r.
W partnerstwie odnawiają powiatową sieć drogową     Finał prac na dwóch obiektach mostowych w Łazach (gm. Rozprza) oraz ułożenie nakładek na pół kilometrowym odcinku ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach, a także na 2 km odcinku drogi Kamocin – Karlin, kończy tegoroczne inwestycje na drogach powiatowych. Na pierwsze zadanie powiat pozyskał dofinansowanie, w wysokości 440 tysięcy złotych, z Ministerstwa Finansów, natomiast 250 tysięcy złotych dołożyła gmina Rozprza. Łączny koszt przebudowy mostów wyniósł 880 tysięcy złotych. W przypadku inwestycji w Gorzkowicach koszt ułożenia nakładki zamknął się kwotą 138 tysięcy złotych, którą podzieliły się, po połowie, samorząd powiatu i gmina Gorzkowice. Podobnie było na drodze Kamocin-Karlin. Powiat wydał na ten cel ponad 150 tysięcy złotych, a gminy dołożyły: Moszczenica – 30 tysięcy złotych a Grabica – 63 tysiące złotych.
     Rok ten zaliczyć należy do rekordowych pod względem maksymalizacji i efektywności realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Przeznaczono na ten cel 18 procent całości budżetu powiatu, czyli ponad 11 mln złotych. Zgodnie z założonym na początku roku, przez Zarząd Powiatu, planem, nową jakość zyskało ponad 32 km odcinków dróg. Było to możliwe dzięki partnerstwu samorządu powiatowego z samorządami gminnymi: Rozprzy, Woli Krzysztoporskiej, Moszczenicy, Wolborza, Gorzkowic, Grabicy, Sulejowa i Aleksandrowa. (...)


Narodowy Dzień Niepodległości
Kategoria: Informacje12 listopada 2015. r.
Narodowy Dzień NiepodległościZ okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, samorządowcy powiatu piotrkowskiego, na czele ze Stanisławem Cubałą starostą powiatu piotrkowskiego, Pauliną Dziadczyk Przewodniczącą Rady Powiatu i Piotrem Wojtysiakiem wicestarostą, uczestniczyli we mszy świętej, odprawionej w kościele oo. Bernardynów w intencji Ojczyzny. Następnie przed grobem Nieznanego Żołnierza odbył się apel poległych, salwa honorowa Kompanii Honorowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Nowego Glinnika, a także złożenie wiązanek. Uroczyste ślubowanie złożyli członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”. (...)


Węgiersko-polskie spotkanie u Starosty
Kategoria: Informacje10 listopada 2015. r.
Węgiersko-polskie spotkanie u StarostyW Starostwie Powiatowym w Piotrkowie doszło do międzynarodowego - polsko-węgierskiego - spotkania. Starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała gościł gospodarzy dwóch gmin Börcs oraz Abda z regionu Gyór. Choć była to pierwsza wizyta węgierskich burmistrzów w powiecie piotrkowskim, to nie pierwsza w Polsce. Miasto Börcs, którego burmistrzem jest Ròbert Ràcz, ma już podpisaną umowę partnerską z gminą Masłów w powiecie kieleckim. Swojego partnera poszukuje jednak burmistrz miasta Abda - Zsolt Szabò, którego samorząd liczy sobie ok. 3 tysięcy mieszkańców. Gości bardzo interesowała, odmienna od węgierskiej, polska struktura administracyjna. W czasie spotkania szczegółowo zapoznano delegację z rolą powiatów, gmin i województw, wyborom na poszczególne szczeble samorządowe i podziale zadań publicznych. Z uwagi na wcześniejsze kontakty, nawiązane przez samorządowców ziemi piotrkowskiej ze stroną węgierską oraz organizowanych, przez radną powiatową Halinę Derach, wyjazdów letnich dla dzieci i młodzieży do Węgier, zdaniem starosty powiatu, naturalnym wyborem na partnera gminy Abda jest gmina Moszczenica. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.