Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

Kategoria: Powiat   Dodano: 19 marca 2019    Wyświetleń: 1531   Autor: Admin

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego zostaje przedłużony do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE

Starosta Powiatu Piotrkowskiego ogłasza uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji. Formularze zgłoszeniowe wraz z Oświadczeniami Kandydata należy składać w Wydziale Projektów i Funduszy Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, w terminie do dnia 23 marca 2020 roku, do godziny 15:30. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata


 

W związku z powołaniem Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego uchwałą nr 20/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 marca 2019 roku, w sprawie powołania składu osobowego członków Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji, przedstawiamy skład osobowy Rady Seniorów:

1. Elżbieta Bąk
2. Grażyna Stolarska
3. Teresa Anna Chruścik
4. Stanisław Marciniak
5. Jerzy Mizera
6. Janina Franczak – Kujawska
7. Stanisław Janiec
8. Anna Mizgalska – Dąbrowska
9. Danuta Woźniak
10. Roman Kopeć
11. Dorota Suchecka
12. Maria Wilczyńska
13. Teresa Rydzowska
14. Irena Oleksiewicz
15. Teresa Korytkowska
16. Wanda Piechura
17. Wanda Amarantidou
18. Anna Królikiewicz
19. Jan Sipa
20. Władysław Wawrzyńczak

Prezydium Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji:

Przewodniczący: Wanda Amarantidou

Dyżur Przewodniczącej: każdy czwartek w godzinach 1200-1300, Al. 3 Maja 33, pokój 218


Wiceprzewodniczący: Janina Franczak-Kujawska
Sekretarz: Teresa Korytkowska