Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania - Stowarzyszenie "Senior-Vigor"

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 13 października 2021       Wyświetleń: 13    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie   Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim i


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania - Stowarzyszenie "Piliczanie"

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 13 października 2021       Wyświetleń: 15    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informu


Uproszczona oferta Stowarzyszenia "Jesteśmy razem"

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 września 2021       Wyświetleń: 44    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informu


Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 września 2021       Wyświetleń: 65    Autor: Aneta Stępień

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022 Roczny Progr


Szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej z zakresu zamówień publicznych

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 września 2021       Wyświetleń: 99    Autor: K. Szyposzyńska

  Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej  z woj. łódzkiego do udziału  w projekcie


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 16 września 2021       Wyświetleń: 91    Autor: K. Szyposzyńska

Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Wersja do odczytu: Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok    


Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 31 sierpnia 2021       Wyświetleń: 65    Autor: Aneta Stępień

  Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3  ustawy  o działalno


Oferta zadania publicznego - XI Międzynarodowy Plener Malarski

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 10 sierpnia 2021       Wyświetleń: 54    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim inf


OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert - zadania kulturalne

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 28 lipca 2021       Wyświetleń: 98    Autor: Aneta Stępień

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2021 roku Wyniki konkursu wraz  z u


Ogłoszenie o naborze - Komisja Konkursowa 2021

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 czerwca 2021       Wyświetleń: 71    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członk&