Organizacje pozarządowe

Ocalić od zapomnienia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 12 października 2020       Wyświetleń: 46    Autor: Aneta Stępień

    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Senior Uśmiech na realizację zadania publicznego  z zakresu: kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury


Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 02 października 2020       Wyświetleń: 80    Autor: Mariusz Staszek

Roczny Program Współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok  


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 23 września 2020       Wyświetleń: 92    Autor: Aneta Stępień

Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w


Ogłoszenie o konsultacjach

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 25 sierpnia 2020       Wyświetleń: 125    Autor: Aneta Stępień

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolonta


Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 05 sierpnia 2020       Wyświetleń: 196    Autor: admin

  OGŁOSZENIE Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego


Konkurs na realizację zadań publicznych

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 28 lipca 2020       Wyświetleń: 174    Autor: Aneta Stępień

  Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020  poz. 920) oraz art.  4 ust.  1 pkt 10  i art.  5 ust.  4 pkt  2 i


Oferta na realizacji zadania publicznego

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 maja 2020       Wyświetleń: 161    Autor: Aneta Stępień

Nazwa zadania Wykonywanie zadań  z zakresu ratownictwa wodnego  w 2020 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego  w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego Ogłoszenie Oferta WOPR Formularz u


Wyniki konkursu na ochronę i promocję zdrowia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 12 marca 2020       Wyświetleń: 537    Autor: Aneta Stępień

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2020 Wyniki konkursu


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 lutego 2020       Wyświetleń: 252    Autor: Aneta Stępień

    Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Formularze zgłoszeniowe na


Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 lutego 2020       Wyświetleń: 553    Autor: Aneta Stępień

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 Ogłoszenie  o wynikach konkurs