Organizacje pozarządowe

Weź udział w ankiecie LGD BUD-UJ Razem

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 20 czerwca 2022       Wyświetleń: 21    Autor: Aneta Stępień

W związku  z przygotowaniami do opracowania raportu końcowego dot.  programowania obejmującego lata 2016-2023, zapraszamy do udziału  w ankiecie badawczej.  Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańc


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - ochrona i promocja zdrowia 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 06 czerwca 2022       Wyświetleń: 37    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członk&oacu


Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego - WOPR

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 maja 2022       Wyświetleń: 37    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.  z 2020r. poz. 1057  z późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informu


Otwarty konkurs - ochrona i promocja zdrowia 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 maja 2022       Wyświetleń: 72    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  2 i 22  i art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2022 poz. 528  i 583) oraz art.  4 ust.  1 pkt  6 i art.  5 ust.


Ogłoszenie o wynikach konkursu - kultura 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 19 maja 2022       Wyświetleń: 101    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2022 roku   Ogło


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kultura 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 07 kwietnia 2022       Wyświetleń: 91    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członk&


Otwarty konkurs - kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 31 marca 2022       Wyświetleń: 181    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  7 i 22 art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2022 poz. 528  i 583) oraz art.  4 ust.  1 pkt 16  i art.  5 ust.


Wyniki otwartego konkursu na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 14 marca 2022       Wyświetleń: 95    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  w 2022 roku Uchwała wraz  z wynikami konkursu &n


Nabór na kandydatów do komisji konkursowej - kultura fizyczna

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 08 lutego 2022       Wyświetleń: 100    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członków


Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 03 lutego 2022       Wyświetleń: 153    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  8 i 22 oraz art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 920z późń. zm.) oraz art.  4 u