Organizacje pozarządowe

Nabór na kandydatów do komisji konkursowej - kultura fizyczna 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 marca 2023       Wyświetleń: 17    Autor: Mariusz Staszek

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów  z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członków&


Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 marca 2023       Wyświetleń: 20    Autor: Mariusz Staszek

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  8 i 22 oraz art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 1526) oraz art.  4 ust.  1 pkt 17  i 


KGW na złożenie sprawozdań mają czas do 31 stycznia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 17 stycznia 2023       Wyświetleń: 384    Autor: R.Jakubiak

  31 stycznia 2023 r. upływa termin rozliczenia  z pomocy finansowej przyznanej na prowadzenie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich  w 2022 r.


Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego na rok 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2022       Wyświetleń: 288    Autor: R.Jakubiak

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023


Wieloletni Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego na lata 2023 - 2027

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2022       Wyświetleń: 469    Autor: R.Jakubiak

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na lata 2023 - 2027


Wyniki konkursu na 2023 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2022       Wyświetleń: 430    Autor: R.Jakubiak

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na


Ogłoszenie o sprawozdaniu z przebiegu konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 09 listopada 2022       Wyświetleń: 178    Autor: Aneta Stępień

Sprawozdanie  z przebiegu  i wyników konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o d


Ogłoszenie o sprawozdaniu z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 09 listopada 2022       Wyświetleń: 175    Autor: Aneta Stępień

  Sprawozdanie  z przebiegu  i wyników konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustaw


Ogłoszenie - prowadzenie całodobowej placówki w Sulejowie i w Czarnocinie

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 03 listopada 2022       Wyświetleń: 224    Autor: Aneta Stępień

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty otwartego konkursu  w ramach realizacji  w latach 2023-2027 zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego  z zakresu wspierania


Ogłoszenie - pomoc prawna 2022 - nabór kandydatów

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 02 listopada 2022       Wyświetleń: 165    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpł