Organizacje pozarządowe

Wyniki konkursu na 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 02 grudnia 2021       Wyświetleń: 54    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz


Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi - aktualizacja

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 listopada 2021       Wyświetleń: 322    Autor: Aneta Stępień

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022 Roczny Progr


Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej - 2022

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 08 listopada 2021       Wyświetleń: 61    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieod


Konkurs na prowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 października 2021       Wyświetleń: 133    Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  4 i art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 920  z późn. zm.)  i art. 11 ust.  2 ustawy


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania - Stowarzyszenie "Senior-Vigor"

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 13 października 2021       Wyświetleń: 100    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie   Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim i


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania - Stowarzyszenie "Piliczanie"

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 13 października 2021       Wyświetleń: 88    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informu


Uproszczona oferta Stowarzyszenia "Jesteśmy razem"

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 września 2021       Wyświetleń: 114    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informu


Szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej z zakresu zamówień publicznych

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 września 2021       Wyświetleń: 279    Autor: K. Szyposzyńska

  Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej  z woj. łódzkiego do udziału  w projekcie


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 16 września 2021       Wyświetleń: 183    Autor: K. Szyposzyńska

Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Wersja do odczytu: Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok    


Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 31 sierpnia 2021       Wyświetleń: 120    Autor: Aneta Stępień

  Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3  ustawy  o działalno