Organizacje pozarządowe

Przyjęty Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2024

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2023       Wyświetleń: 48    Autor: Aneta Stępień

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2024 Roczny


Ogłoszenie - punkty prawne 2024

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 30 listopada 2023       Wyświetleń: 49    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu - 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 13 listopada 2023       Wyświetleń: 99    Autor: Aneta Stępień

Sprawozdanie  z przebiegu  i wyników konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi  w art.  3 ust.  3 ustawy  o 


Ogłoszenie - pomoc prawna - nabór kandydatów

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 25 października 2023       Wyświetleń: 161    Autor: K. Szyposzyńska

Ogłoszenie Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punk


Ogłoszenie o konkursie - pomoc prawna

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 25 października 2023       Wyświetleń: 206    Autor: K. Szyposzyńska

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art.  4 ust.  4 i art. 32 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2022 poz. 1526 oraz  z 2023 r. poz. 572)  i art. 11 ust.  2 ust


Konsultacje - Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 23 października 2023       Wyświetleń: 126    Autor: K. Szyposzyńska

OGŁOSZENIE Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Samorząd Powiatu Piotrkowskiego zaprasza działające na terenie Powiatu Pio


Ogłoszenie - uproszczona oferta - Srock

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 29 września 2023       Wyświetleń: 95    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie   Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  w dniu


Oferta uproszczona - Srock

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 14 września 2023       Wyświetleń: 128    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  w dniu 12.09.


Ogłoszenie - uproszczona oferta - Ręczno

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 23 sierpnia 2023       Wyświetleń: 124    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  w dniu


Ogłoszenie o wynikach konkursu - kultura 2023

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 04 sierpnia 2023       Wyświetleń: 350    Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2023 roku Ogłoszenie