Organizacje pozarządowe

Oferta Uproszczona - Koncert Kolęd i Pastorałek on-line

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 07 grudnia 2020       Wyświetleń: 62    Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim i


Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 24 listopada 2020       Wyświetleń: 189    Autor: Aneta Stępień

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Ogłoszenie o naborze

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 października 2020       Wyświetleń: 228    Autor: Aneta Stępień

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatn


Ogłoszenie o konkursie - pomoc prawna

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 27 października 2020       Wyświetleń: 330    Autor: Aneta Stępień

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj


Ocalić od zapomnienia

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 12 października 2020       Wyświetleń: 152    Autor: Aneta Stępień

    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Senior Uśmiech na realizację zadania publicznego  z zakresu: kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury


Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 02 października 2020       Wyświetleń: 164    Autor: Mariusz Staszek

Roczny Program Współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok  


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 23 września 2020       Wyświetleń: 159    Autor: Aneta Stępień

Zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w


Ogłoszenie o konsultacjach

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 25 sierpnia 2020       Wyświetleń: 179    Autor: Aneta Stępień

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolonta


Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 05 sierpnia 2020       Wyświetleń: 264    Autor: admin

  OGŁOSZENIE Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego


Konkurs na realizację zadań publicznych

 Kategoria: Organizacje pozarządowe    Dodano: 28 lipca 2020       Wyświetleń: 218    Autor: Aneta Stępień

  Zarząd Powiatu  w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art. 32 ust.  1 z dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2020  poz. 920) oraz art.  4 ust.  1 pkt 10  i art.  5 ust.  4 pkt  2 i