Herb, flaga, logo powiatu

Kategoria: O powiecie   Dodano: 19 marca 2019    Wyświetleń: 9357   Autor: Admin

Regulamin używania herbu, flagi, logo Powiatu Piotrkowskiego

Herb Powiatu Piotrkowskiego

Herb Powiatu Piotrkowskiego
Proporcje - 1 : 1,15


Herb powiatu piotrkowskiego – obok flagi urzędowej – jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo-własnościowym i symbolem lokalnej społeczności.

Herb umieszczany jest w sali obrad Rady Powiatu, w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego oraz na budynkach należących do Powiatu Piotrkowskiego. Prawo do wykorzystywania herbu przysługuje Staroście Powiatu Piotrkowskiego, Zarządowi Powiatu i Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Herb umieszczany jest z okazji publicznych uroczystości powiatowych w miejscu ich odbywania.
Herb umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Starosty Powiatu Piotrkowskiego.
Herb umieszczany jest na pieczęciach herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych powiatu.
Herb umieszczany jest na drukach urzędowych Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.
Herb może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez komórki Starostwa Powiatowego, działające z upoważnienia starosty.
Użycie herbu przez instytucje działające poza strukturami Starostwa Powiatowego, także przez organizacje społeczne, zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych, może nastąpić tylko za zgodą Starosty Powiatu Piotrkowskiego.

Flaga Powiatu Piotrkowskiego

Flaga Powiatu Piotrkowskiego
Proporcje - 1 : 1,57

Flaga (barwy) powiatu piotrkowskiego są zewnętrznymi znakami rozpoznawczym powiatu. Są one – obok herbu powiatu – najważniejszymi znakami i symbolami wspólnoty samorządowej.

Flagę urzędową powiatu podnosi się z okazji uroczystości, świąt państwowych i rocznic powiatowych na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę samorządowych władz powiatowych i jednostek organizacyjnych oraz w miejscach publicznych wskazanych przez władze powiatu.
W dni powszednie wywiesza się flagę powiatu piotrkowskiego na budynkach władz powiatowych oraz siedzibach instytucji powiatowych oraz siedzibach jednostek organizacyjnych powiatu piotrkowskiego.
W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne należy:
rano podnieść flagę urzędową na szczyt masztu, a następnie opuścić ją do połowy wysokości masztu,
wieczorem podnieść flagę do szczytu masztu, a następnie powoli opuszcza na dół,
jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym przewiązać ją czarną wstęgą.
Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i postrzępiona. Flagę zużytą należy spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej zniszczenia.

Logo Powiatu Piotrkowskiego

Logo Powiatu Piotrkowskiego    Logo Powiatu Piotrkowskiego - okrągłe
Proporcje - 1 : 1,25

Logo Powiatu Piotrkowskiego jest znakiem promocyjnym i może być używane:

  1. podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Powiat Piotrkowski jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem,
  2. podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo przez Powiat Piotrkowski
  3. do sygnowania wydawnictw Powiatu Piotrkowskiego,
  4. jako element identyfikacyjny na wszelkich materiałach promocyjnych, upominkach i pamiątkach związanych z Powiatem Piotrkowskim,
  5. w innych przypadkach jeżeli jest to związane z promocją Powiatu Piotrkowskiego.


Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze specyfikacją. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji Logo.

Prawo do używania Logo przysługuje:

  1. Zarządowi Powiatu Piotrkowskiego,
  2. Starostwu Powiatowemu,
  3. jednostkom organizacyjnym Powiatu Piotrkowskiego,
  4. Radnym Rady Powiatu Piotrkowskiego w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.


Podmioty zewnętrzne nabywają prawo do użycia herbu po otrzymaniu stosownej zgody. Przyjmuje się, że pisemne wyrażenie zgody na objęcie danego przedsięwzięcia patronatem honorowym/patronatem głównym/patronatem itp. Starosty Powiatu Piotrkowskiego, równe jest wyrażeniu zgody na zastosowanie herbu na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z tym przedsięwzięciem. 
W przypadku innej formy udziału Samorządu Powiatu Piotrkowskiego w danym przedsięwzięciu - współorganizacja, współfinansowanie itp., na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z tym przedsięwzięciem należy zastosować logo Powiatu Piotrkowskiego. 
W materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z przedsięwzięciem, które zarówno objęte jest patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego, jak i współorganizowane lub współfinansowane przez Powiat Piotrkowski, zasadne jest użycie obu znaków graficznych (herb i logo).