Seniorzy on-line

Kategoria: Informacje   Dodano: 03 czerwca 2020    Wyświetleń: 2409   Autor: Aneta Stępień

1 czerwca odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie w formule on-line dla Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego oraz wszystkich zainteresowanych z naszego regionu.


Poniedziałkowe wydarzenie poprzedzone zostało spotkaniem roboczym, podczas którego zostały przeprowadzone warsztaty i testy z obsługi platformy online oraz zasad udziału w tego typu spotkaniach. Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia byli pracownicy Wydziału Rozwoju Projektów i Funduszy Zewnętrznych.

Głównym zamysłem wydarzenia było umożliwienie spotkania członków oraz wszystkich zainteresowanych seniorów, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem wirusem covid-19. Seniorzy, jako grupa szczególnie narażona na skutki pandemii, w obecnej sytuacji czują się nieco wyizolowani i zaniepokojeni.

Moderatorem spotkania była Anna Szkoda-Hyb, koordynująca trzy tematy. Seniorzy nie byli wyłącznie słuchaczami.Uczestnicy mieli szansę wykazać się aktywnością.

Sesja pytań i odpowiedzi za pomocą czatu w trakcie wykładu oraz dyskusja poprzez udział wizualny chętnych podniosły atrakcyjność zajęć. Bartłomiej Masiarek czuwał nad techniczną częścią spotkania i w razie potrzeby pomagał telefonicznie seniorom, którzy mieli techniczne problemy.

W pierwszej części spotkania Ewa Grzesiak omówiła, jak wykorzystać energię seniorów, przedstawiając propozycję wspólnych działań np. poprzez udział w organizacjach pozarządowych lub nawiązanie współpracy zagranicznej.

Następnie Piotr Żmudzki z Warszawskiego Instytutu Bankowego wprowadził słuchaczy w cyfrowy świat bankowości, kładąc duży nacisk na zasady bezpiecznego korzystania z dostępnych narzędzi i rozwiązań. Podczas trwającego 30 minut szkolenia pt "Bezpieczne Finanse Seniora" szczegółowo omówił zasady i pułapki cyfrowego świata. Takich zajęć i tematów nigdy za wiele, bo to seniorzy szczególnie narażeni są na ataki oszustów i przestępców. Propagowanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa to najlepsza metoda profilaktyki.

Na zakończenie spotkania Ewelina Sudra przypomniała seniorom o obecnych pracach oraz planach związanych z działalnością Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego.

Przebieg spotkania on-line uatrakcyjniły slajdy, co zaowocowało tym, iż zagadnienia zostały zaprezentowane w bardzo przystępny sposób.

Całe spotkanie przebiegło sprawnie i warto podkreślić, że seniorzy wykazali się dużą aktywnością, a to zachęca do wpisania na stałe tego typu spotkań w kalendarz Powiatowej Rady Seniorów.

Podobne artykuły