Informacja o wykazie - Gmina Wolbórz

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 23 lutego 2023    Wyświetleń: 411   Autor: R.Jakubiak

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wolbórz

Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7, na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r. oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w dzienniku internetowym www.otoprzetargi.pl. oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym Powiat.

Wykaz wraz z uchwałą

Podobne artykuły