PROJEKT FARO – The Dissonant Heritage in European Towns

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 03 marca 2023    Wyświetleń: 695   Autor: R.Jakubiak


PROJEKT „FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating European narrative of contested identities through citizens’ participation”

(FARO – Dysonansowe Dziedziczenie w Miastach Europejskich – Tworzenie Europejskiej narracji kwestionowanych tożsamości przez uczestnictwo obywateli).

Udział

W realizowanym w 7 krajach projekcie bierze udział siedem regionów/gmin oraz Europejski Szlak Kulturowy – ATRIUM. Partnerstwo jest utworzone przez Lidera gminę Dimitrovgrad z Bułgarii oraz partnerów: Nova Gorica (Słowenia); Carbonia (Włochy); Stei (Rumunia); Lousada (Portugalia); Powiat Piotrkowski (Polska); Shkoder (Albania), a także wspomnianego Europejskiego Szlaku Kulturowego i Stowarzyszenia – ATRIUM.

Cele

Skuteczna obecność dysonansowego dziedzictwa jest elementem jednoczącym wszystkie społeczności zaangażowane w projekt. Zarządzanie dysonansowym dziedzictwem stanowi duże wyzwanie dla przedstawicieli lokalnych władz, którzy poszukują nowych rozwiązań, aby przekształcić to dziedzictwo w prawdziwy atut dla demokratycznego i zrównoważonego rozwoju ich społeczeństwa.

Celem projektu jest stymulowanie lokalnych władz i organizacji kulturalnych oraz promowanie polityk ułatwiających wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania opartych na „aktywnym zaangażowaniu lokalnych mieszkańców w tworzenie narracji o ich dysonansowym dziedzictwie”. Tylko zarządzane w sposób mądry i partycypacyjny samo w sobie dysonansowe dziedzictwo, może stać się pomostem zdolnym do łączenia, nawiązywania relacji i rozumienia, zamiast być wykorzystywane do tworzenia i wspierania wzajemnie wykluczających się barier w społecznościach.

Działania

Aby osiągnąć te cele, partnerstwo realizuje działania, zarówno na poziomie międzynarodowym (wydarzenia), jak i lokalnym (poprzez współpracę z mieszkańcami). Działania koncentrują się na zaangażowaniu obywateli w tworzenie lokalnych zbiorowości dziedzictwa. Celem jest wspieranie lokalnych administracji we wdrażaniu działań i polityk związanych z zarządzaniem dysonansowym dziedzictwem oraz jego promocją. Efektem będzie wzmacnianie relacji między dziedzictwem a społecznościami poprzez aktywne ich zaangażowanie, a także wykorzystywanie dobrych praktyk.

Biorąc pod uwagę, że projekt dotyczy dysonansowego dziedzictwa kulturowego (głównie budynków, pomników, miejsca pamięci itp.), niektóre z działań, mają charakter plenerowy i obejmują:

- „Heritage walk” zaplanowany, przygotowany i zrealizowany przez obywateli, którzy tworzą lokalne grupy robocze;

- Konkurs fotograficzny dziedzictwa w ramach, którego obywatele są proszeni o fotograficzne udokumentowanie istniejącego dysonansowego dziedzictwa;

- „Open Street Lab” zaproszenie mieszkańców do tworzenie narracji o dysonansowym dziedzictwie.

Projekt FARO jest finansowany z programu Europa dla Obywateli.

Dokument