Międzynarodowo w Powiecie Piotrkowskim

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 30 listopada 2022    Wyświetleń: 968   Autor: R.Jakubiak

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego widzimy przedstawiecieli zagranicznej delegacji w tle tablice z logo Powiatu Piotrkowskiego

Powiat Piotrkowski od 23 listopada przez kolejnych kilka dni był gospodarzem wydarzenia w ramach międzynarodowego projektu pn. Faro - The Dissonant Heritage in European Towns - Creating European Narrative of Contested Identities through Citizens’ Participation (Dysonansowe Dziedziczenie w Miastach Europejskich - Tworzenie Europejskiej Narracji Kwestionowanych Tożsamości przez Uczestnictwo Obywateli).


Patrząc w przyszłość, należy nie zapominać o trudnej przeszłości, szanować ją, tworząc kulturalną i turystyczną przestrzeń regionów. To przesłanie towarzyszyło wszystkim uczestnikom wydarzenia. Partnerzy projektu z Albanii, Bułgarii, Polski, Portugalii, Rumunii oraz Włoch mieli okazję zaprezentować miejsca swojej trudnej historii. Spotkanie rozpoczął Starosta Piotr Wojtysiak, a w wystąpieniach udział wzięli przedstawiciele miasta Stei (Rumunia), miasta Lousada (Portugalia), miasta Shkoder (Albania), miasta Dimitrovgrad (Bułgaria), miasta Carbonia (Włochy) oraz Stowarzyszenia Atrium. Podczas pierwszego dnia pobytu Partnerzy projektu, mieli okazję zobaczyć miejsca związane z ochroną i kultywowaniem trudnego, lokalnego dziedzictwa historycznego Ziemi Piotrkowskiej, w tym m.in. historyczne pomniki, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, Cmentarz Żydowski oraz zabytki architektoniczne czasów socjalizmu. Następnie odbył się wykład wraz z warsztatami na temat „Jak chronić dziedzictwo kulturowe i prawa obywateli do dostępu i uczestnictwa w dziedzictwie”. Zagraniczna delegacja miała również okazję zapoznać się z fotografiami, jakie do piotrkowskiego Starostwa zostały nadesłane w ramach Konkursu „Znane i nieznane miejsca pamięci trudnej historii Polaków w mojej okolicy”. Podczas drugiego dnia pobytu uczestnicy zwiedzili m.in. pomniki w „Lesie Wolborskim”, w Polichnie oraz w Sulejowie. Podczas spotkania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sulejowie m.in. Sekretarz Powiatu Ireneusz Czerwiński, Wiceprezes OSP Mariusz Stobiecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Bartosz Borkowski opowiedzieli o wielokulturowej historii miasta oraz szerokim wsparciu OSP dla mieszkańców w tych trudnych czasach. Ponadto delegacja zwiedziła Kościół św. Floriana, bunkry oraz Opactwo Cystersów. Następnie, uczestnicy Projektu odwiedzili piotrkowskie kościoły, I Liceum im. Bolesława Chrobrego oraz mieli okazję zobaczyć szlak filmowy znajdujący się na Starym Mieście. W piotrkowskiej Mediatece uczestniczyli w inauguracji Konkursu fotograficznego „Znane i nieznane miejsca pamięci trudnej historii Polaków w mojej okolicy”. Zdjęcia oceniane były przez Międzynarodową Komisję Konkursową, której przewodniczył Andrea Savorelli - reprezentujący Stowarzyszenie Atrium, a w skład jakiej weszli ponadto Bernard Matyszewski - Przewodniczący Rady Powiatu oraz gościnnie Kacper Czapczyk. Po obradach Sekretarz Powiatu Ireneusz Czerwiński wręczył Laureatom nagrody oraz dyplomy za najlepsze fotografie (więcej:https://www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/najlepsze-fotografie-dotyczace-dziedzictwa-historycznego-nagrodzone .) Na zakończenie szóstej edycji projektu w ramach Europy dla Obywateli delegacja obejrzała film pn. „Jakub Kłamca” o tematyce związanej z projektem, który został nakręcony m.in. w Piotrkowie Trybunalskim. Kilkudniowe wydarzenie spotkało się z wielkim uznaniem zarówno ze strony Partnerów zagranicznych, jak i lokalnych mieszkańców.

Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na oficjalnym fanpage Powiatu Piotrkowskiego: FB/PowiatPiotrkowski: https://www.facebook.com/photo/?fbid=513148314184462&set=pcb.513150307517596

 

Logotypy Powiatu Piotrkowskiego prosto z serca, projektu FARO oraz Unii Europejskiej