Ogłoszenie - prowadzenie całodobowej placówki w Sulejowie i w Czarnocinie

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 03 listopada 2022    Wyświetleń: 410   Autor: Aneta Stępień

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej,

opiniującej oferty otwartego konkursu w ramach realizacji w latach 2023-2027

zadania publicznego Powiatu Piotrkowskiego z zakresu wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Piotrkowskim:

"Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

na terenie miasta Sulejów dla 8 dzieci

oraz całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

na terenie gminy Czarnocin dla 8 dzieci"

Uchwała Nr 742 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - całodobowa placówka

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 

Podobne artykuły