Wykaz - nieruchomość w Sulejowie

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 04 stycznia 2021    Wyświetleń: 118   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 04.01.2021 r. do dnia 25.01.2021 r. wykaz zabudowanej nieruchomości, położonej w Sulejowie przy ul. Kubusia Puchatka 1, w obrębach geodezyjnych:
• 19 - oznaczonej numerem działek: 137/11 o pow. 0,0224 ha, 137/12 o pow. 0,0130 ha, 139/3 o pow. 0,0043 ha, 140/10 o pow. 0,0573 ha, 140/11 o pow. 0,0029 ha, 141/9 o pow. 0,0878 ha, 141/10 o pow. 0,0032 ha, 142/7 o pow. 0,3589 ha, 142/8 o pow. 0,0199 ha, 143/4 o pow. 0,1862 ha, 144/4 o pow. 0,1772 ha, 145/4 o pow. 0,1895 ha, 146/3 o pow. 0,2866 ha, 246/8 o pow. 0,0004 ha, 246/9 o pow. 0,1663 ha, 246/10 o pow. 0,0008 ha;
• 20 - oznaczonej numerem działek: 61/4 o pow. 0,0067 ha, 62/3 o pow. 0,0390 ha, 63/4 o pow. 0,0550 ha, 64/1 o pow. 0,1690 ha, 65/1 o pow. 0,0736 ha, 66/1 o pow. 0,0457 ha stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą NR PT1P/00046202/6, przeznaczonej do sprzedaży.


Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Uchwała wraz z wykazem

Podobne artykuły