Ogłoszenie o przetargu - Czarnocin

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 06 listopada 2020    Wyświetleń: 276   Autor: Aneta Stępień

Lista osób dopuszczonych do I przetargu ustnego ograniczonego

na sprzedaż nieruchomości  oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

1590 o pow. 2,20 ha, 1784 o pow. 3,05 ha i 1788 o pow. 17,20 ha położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

            Na podstawie art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Komisja Przetargowa podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1590 o pow. 2,20 ha, 1784 o pow. 3,05 ha i 1788 o pow. 17,20 ha położonej w Czarnocinie stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ograniczonego do osób  spełniających zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1655) warunki do nabycia nieruchomości rolnej.

            Do przetargu, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala Konferencyjna) o godz. 1000  zakwalifikowane są następujące osoby:

Tomasz Wojciech Glonek

Paweł Sylwester Wnuk

Mirosław Tomasz Gwóźdź

Grzegorz Wojciech Misztal

Andrzej Leśnik

Piotr Szczepan Maślanka

           

            W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu, które wpłacą wadium w wysokości 76 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100, do dnia 12 listopada 2020 roku z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działki nr: 1590, 1784, 1788” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Listę umieszczono na tablicy w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowano na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły