Za nami druga edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego Ziemi Piotrkowskiej

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 27 listopada 2023    Wyświetleń: 278   Autor: Aneta Stępień

Uczestnicy forum podczas panelu dyskusyjnego

Druga edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego Ziemi Piotrkowskiej przyciągnęła do Hotelu Górski w Proszeniu wielu przedsiębiorców, wytwórców produktów lokalnych, samorządowców i przedstawicieli NGO.


To były naprawdę intensywne trzy dni, podczas których Powiat Piotrkowski zorganizował warsztaty biznesowe oraz panele dyskusyjne, które wywołały ożywione rozmowy wokół tematu m.in. współpracy międzynarodowej.

W temat promowania produktów tradycyjnych, lokalnych, budowania marki lokalnej, słuchaczy wprowadziły Anna Grabowicz – właścicielka marki „Piernikowe chatki” oraz Grażyna Wiatr – właścicielka marki „Wiatrowy sad”. Małgorzata Bogdańska – specjalistka ds. Wspólnej Polityki Rolnej zachęcała uczestników do wpisania swojego produktu na ministerialną listę produktów tradycyjnych oraz podkreślała istotę wsparcia i współpracy wytwórców z samorządem, które znacząco wpływa na osiągnięcie sukcesu przez producenta lokalnego. O tej współpracy szerzej opowiedział Bronisław Helman – Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy oraz inicjator marki lokalnej „Dolina Pilicy zwolnij bieg”, a także Czesław Maszczyk – Prezes Fundacji Iglo, współpracującej z samorządami od wielu lat. Swoje doświadczenia w tym zakresie wyrazili uczestnicy warsztatów biznesowych zajmujący się wytwarzaniem produktów lokalnych – Blanka Strzelczyk – Wytwórnia Lodów Rzemieślniczych oraz Michał Cejnuk - Pasieka na Mokrych.

Podczas paneli dyskusyjnych omawiano także zagadnienia związane z zrównoważonym rozwojem, adaptacją do zmian klimatu, OZE. Prelegenci, Rafał Orzech - Prezes Zarządu firmy Kierunek Energia Sp. z o.o. oraz Mateusz Karwowski - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koluszkach, a także Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego dyskutowali nad rozwiązaniami z zakresu nowoczesnych technologii na rynku energii oraz potrzebie ich wdrażania.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny poświęcony współpracy międzysektorowej, między biznesem, samorządem i NGO, w ramach którego brał udział m.in. dr Piotr Wojtysiak – Starosta Powiatu Piotrkowskiego, dr - Andrzej Marjański - Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Łódź oraz Anna Doliwa - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Wiceprezes Federacji Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

Tematykę współpracy międzynarodowej zainicjował panel prezentujący instytucje wsparcia przedsiębiorstw w handlu zagranicznym. O formach wsparcia i możliwościach dla przedsiębiorców opowiedziała Marzena Cieślak - Zastępca Dyrektora Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Marcin Podgórski - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi, specjalizujący się w internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynkach krajów BENELUXU przedstawił prezentację o innowacjach i źródłach finansowania dla sektora biznesu, zaś mec. Michał Hauszyld opowiedział o inwestowaniu w Chińskiej Republice Ludowej. Gościem specjalnym był Paweł Scura – Konsul Honorowy Republiki Mołdawii.

Samorząd Powiatu Piotrkowskiego reprezentował: Piotr Wojtysiak – Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Dariusz Magacz – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego, Bernard Matyszewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, Michał Szymański – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, Elżbieta Ościk – Członek Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim oraz Dorota Jankowska – Radna Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze Ziemi Piotrkowskiej – edycja 2 zostało zorganizowane przez Powiat Piotrkowski jako ostatnia inicjatywa i zwieńczenie projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, współfinansowanego ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.