W rodzinie siła

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 11 września 2020    Wyświetleń: 1395   Autor: Admin

Podopieczni z rodzin zastępczych odpoczywali w górach

Ostatnie 10 dni wakacji dzieci z rodzin zastępczych spędziły na obozie terapeutycznym w górach – w Białce Tatrzańskiej. Organizatorem wypoczynku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach projektu „W rodzinie siła”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dzieci w ramach programu miały możliwość uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych oraz pieszych górskich wędrówkach. Dodatkowo przygotowano ognisko, dyskotekę, rozgrywki sportowe oraz szereg atrakcji na terenie kompleksu Term Bania w Białce. Pełni wrażeń i zadowoleni Uczestnicy cali i zdrowi wrócili do domów.

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt pn. "W rodzinie siła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt pn. "W rodzinie siła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" RPO WŁ na lata 2014-2020. Całkowita kwota projektu wynosi 2 006 844,45 zł., w tym 1 705 844,45 zł. dofinansowania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci i ich opiekunów zamieszkujących teren Powiatu Piotrkowskiego. Efektem działań w projekcie będzie integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszenie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy mieszkańców. W ramach projektu zaplanowane zostały zadania związane z nabywaniem umiejętności społecznych poprzez utworzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin oraz organizację wyjazdów terapeutycznych. Zamierzeniem projektu jest również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci dzięki wsparciu korepetytorów i trenerów usprawniających ich pamięć i naukę. Dla rodziców/opiekunów prawnych przewidziano utworzenie grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych podczas Dnia Rodzicielstwa oraz Bożego Narodzenia. Realizacja projektu zakończy się w lutym 2022 roku. Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

To był wymarzony wyjazd nad morze

W dniu 20.08.2019 r. dzieci z rodzin zastępczych wyjechały na długo wyczekiwany wyjazd terapeutyczny nad morze - do Bobolina. Organizatorem dziesięciodniowego wypoczynku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach projektu „W rodzinie siła”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzieci w wieku 6 – 18 lat będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych oraz wycieczkach do pobliskich miejscowości ( m.in. do Kołobrzegu oraz aquaparku w Jarosławcu). Oprócz wyjazdów organizator zapewnia wiele innych ciekawych atrakcji (ogniska, dyskoteki, imprezy sportowe).

Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy, miłego wypoczynku i szczęśliwego powrotu dnia 29.08.2019 r.