W Czarnocinie powstanie drugi inkubator przetwórczy

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 30 kwietnia 2021    Wyświetleń: 120   Autor: Aneta Stępień

W Czarnocinie, na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego, dzięki pozyskaniu przez Powiat Piotrkowski środków zewnętrznych, utworzony zostanie Inkubator Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej. Umowa o przyznanie pomocy w kwocie 509 040,00 zł została podpisana między Starostą Powiatu Piotrkowskiego Piotrem Wojtysiakiem oraz Dariuszem Magaczem Wicestarostą Powiatu Piotrkowskiego a Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Całkowity koszt inwestycji wynosi 800 000,00 zł.

Ideą utworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego jest rozwój rynku lokalnych produktów poprzez udostępnienie infrastruktury niezbędnej do przygotowania przetworów z lokalnych owoców i warzyw oraz wypieków cukierniczych i chleba.

Oferta Inkubatora będzie skierowana do wszystkich mieszkańców. Będą mieli do dyspozycji nowoczesną linię technologiczną złożoną z profesjonalnych, wysokiej jakości urządzeń, które dotychczas nie były dostępne na obszarze Powiatu Piotrkowskiego. Dodatkowo, na terenie Inkubatora zostanie wyodrębniona sala warsztatowo-szkoleniowa, a oferta szkoleniowo-warsztatowa będzie skierowana do przetwórców - osób korzystających z infrastruktury inkubatora w zakresie wprowadzania na rynek wytworzonych produktów oraz budowania sieci współpracy lokalnej.

Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem budowania marki lokalnej Powiatu Piotrkowskiego i poszerzania oferty Smaków Ziemi Piotrkowskiej, w ramach którego w Inkubatorze zostanie bezpłatnie udostępniana nowoczesna linia technologiczna złożona m.in. z: pieca konwekcyjno-parowego, kotła warzelnego, miksera planetarnego kuchennego, pasteryzatora przepływowego, pakowarki próżniowej komorowej, garnka do pasteryzacji, szafy chłodniczej oraz wielu innych urządzeń.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.