Unijne dofinansowanie dla KGW w Kotkowie

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 17 sierpnia 2020    Wyświetleń: 1079   Autor: Aneta Stępień

Koło Gospodyń Wiejskich w Kotkowie „Baziowe Kotki” informuje że realizuje operację pn. „Wyjazd studyjny. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i inicjatyw lokalnych” mającą na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa, produktu lokalnego oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i inicjatyw lokalnych poprzez pozyskanie szerokiej wiedzy na temat rozwoju lokalnego w obszarze produkcji rolnej. Operacja jest skierowana do członków Koła Gospodyń Wiejskich w Kotkowie „Baziowe Kotki”, członków innych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego oraz mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących własne gospodarstwo rolne, którzy są zainteresowani tematyką wyjazdu. Grupa docelowa obejmować będzie 35 osób. Wyjazd studyjny zostanie zrealizowany do 30.09.2020 r. Planowanymi efektami realizacji operacji jest przeszkolenie 35- cio osobowej grupy uczestników wyjazdu studyjnego na temat zakładania i rozwoju firmy z branży rolnospożywczej oraz promocji rolniczego handlu detalicznego jako nowego kierunku nurtu biznesowego.

Działanie: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Priorytet: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Operację realizujemy z trzema partnerami: Powiatem Piotrkowskim, Gminą Gorzkowice, Stowarzyszeniem „FOR YOU - lepsza przyszłość.”
Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego www.ksow.pl