Trwa wspieranie przedsiębiorców Powiatu Piotrkowskiego

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 13 września 2023    Wyświetleń: 211   Autor: Aneta Stępień

Grafika zawiera opis: Powiat Piotrkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego.” Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie korzystnych warunków dla napływu inwestycji zagranicznych.

W związku z trwającą realizacją projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego, jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, nr RPLD.02.02.02-10-0020/20 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" za zgodą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi został wydłużony okres realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r.