Ruszyła termomodernizacja internatu w Czarnocinie

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 29 kwietnia 2024    Wyświetleń: 76   Autor: Aneta Stępień

Budynek internatu w Czarnocinie

Trwa termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie. Rozpoczęte prace mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w budynku internatu, poprawę komfortu cieplnego oraz stanu technicznego i estetyki obiektu, a także podniesienie standardu i wzrost  komfortu pobytu uczniów oraz pracy nauczycieli i wychowawców. Planowane zadania do wykonania to między innymi: ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, ościeża, wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Zakończenie prac przewidywane jest na początek czwartego kwartału 2024 r.

Nazwa zadania:

„Termomodernizacja budynku internatu
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czarnocinie”

Wartość ogólna zadania:

1 169 678,62 PLN

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w formie pożyczki: 971 190,00 PLN
 

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl.