Ruszył nabór do projektu "Niania szansą na powrót do pracy"

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 22 kwietnia 2022    Wyświetleń: 239   Autor: Aneta Stępień

Niania szansą na powrót do pracy  Projekt o nazwie: "Niania szansą na powrót do pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „NIANIA SZANSĄ NA POWRÓT DO PRACY” PROJEKT PRZEWIDUJE UDZIELENIE WSPARCIA 30 PRACUJĄCYM KOBIETOM SPRAWUJĄCYM OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO 3 LAT, KTÓRE SĄ AKTYWNE ZAWODOWO LUB PLANUJĄ POWRÓT DO PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z URODZENIEM DZIECKA. I NABÓR od 22 kwietnia do 6 maja 2022 r. II NABÓR od 9 maja do 20 maja 2022 r. WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 321 200, 00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 202 292,00 zł Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Ważne - nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy.   BIURO PROJEKTU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM AL. 3 MAJA 33, pokój 216 (II piętro) tel. 44 732 32 34 www.pcprpiotrkow.p

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna nabór kobiet, które chcą wrócić do pracy, a jednocześnie zapewnić właściwą opiekę swoim pociechom.


KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 30 pracującym kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.pcprpiotrkow.pl oraz w Biurze Projektu.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w II turach od kwietnia do maja 2022.

Ważne - nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy. 

Udział w projekcie może wziąć wyłącznie Kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania: 

  • zamieszkuje na terenie Powiatu Piotrkowskiego,
  • jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3,
  • drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
  • której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

Do kryteriów premiujących należy m.in. : samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego.

REKRUTACJA
I nabór rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 6 maja 2022.

II nabór rozpocznie się w dniu 9 maja 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 20 maja 2022.

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w I turze w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 30 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).  

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Klauzula informacyjna

Biuro Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

"Niania szansą na powrót do pracy"

ul. 3 Maja 33, pokój 216 (II piętro)

tel. 44 732 32 34

e-mail: niania@pcprpiotrkow.pl

godziny pracy biura: pon.- pt. – 7:30 - 15:30