Rusza remont elewacji zabytkowej siedziby szkoły w Wolborzu

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 27 lutego 2024    Wyświetleń: 495   Autor: Aneta Stępień

Plakat informująco-promujący projekt realizowany przez Powiat Piotrkowski.
Nazwa zadania inwestycyjnego
"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. A. F. Modrzewskiego w Wolborzu"
Źródło dofinansowania
Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego/związków JST (Polski Ład)
Wykonawca
WarBud Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego
Termin realizacji: do 30 września 2024 roku
Kwota całkowita: 1 089 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 067 220,00 zł
Wkład własny: 21 780,00 zł

Zakres prac:

- wymiana istniejących obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej na obróbki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,66 mm,
- izolacja ścian zewnętrznych i naprawa tynków w strefie zawilgocenia,
- prace konserwatorskie na elewacjach budynku – naprawa istniejących tynków, w tym naprawa elementów sztukatorskich wraz z ich konserwacją wg technologii konserwatorskiej,
- uzupełnienie tynków w miejscu po zdjęciu wtórnych łat i napraw cementowych - prace zabezpieczające.