Rusza projekt wsparcia przedsiębiorczości w powiecie piotrkowskim

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 04 marca 2021    Wyświetleń: 127   Autor: Aneta Stępień

Wsparcie przedsiębiorczości to jeden z kierunków, na rozwoju którego szczególnie zależy władzom Powiatu Piotrkowskiego. Prowadzonych jest wiele inicjatyw, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców z terenu Ziemi Piotrkowskiej, a co za tym idzie wsparcie potencjału gospodarczego tego rejonu.


24 lutego 2021 r. Powiat Piotrkowski reprezentowany przez Starostę̨ Piotra Wojtysiaka, Wicestarostę̨ Dariusza Magacza oraz Skarbnika Janusza Misztelę̨ zawarł umowę̨ z łódzkim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Moszczenica, a jego głównym celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu piotrkowskiego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie korzystnych warunków dla napływu inwestycji zagranicznych.

Realizacja projektu zakłada m.in.:

  • utworzenie Biura Obsługi Inwestora
  • organizację wydarzeń́ gospodarczych
  • udział w targach krajowych i zagranicznych
  • organizację szkoleń́ oraz spotkań́ biznesowych

Całkowita wartość́ projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi ponad 2,1 mln zł.

- Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Piotrkowskim i COP to kolejny krok, który niewątpliwie wzmocni pozycję firm z regionu piotrkowskiego. Dziękujemy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi za to istotne wsparcie przedsiębiorców z regionu - podsumowuje Starosta Wojtysiak.