Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej pod marką Prosto z serca

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 11 lipca 2022    Wyświetleń: 637   Autor: K. Szyposzyńska

 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Piotrkowski.  Opis logo od lewej: - symbol Unii Europejskiej - herb Województwa Łódzkiego - logo Powiatu Piotrkowskiego "Prosto z serca" - logo KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) - logo PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Powiat Piotrkowski wraz z Partnerem Stowarzyszeniem Dolina Pilicy realizują operację pn. „Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej”.


Na przeprowadzenie projektu Powiat Piotrkowski pozyskał 38 556,52 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń dotyczących produktów lokalnych na terenie Ziemi Piotrkowskiej jako istotnego elementu dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie Forum Produktów Lokalnych Ziemi Piotrkowskiej dla mieszkańców (wytwórców produktów lokalnych, jak i osób zainteresowanych tą tematyką) oraz wydanie materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy na 2023 rok prezentujących i promujących produkty lokalne pod marką Prosto z serca.

Cel operacji jest spójny z celem 1 KSOW na lata 2014-2020 pn. zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniem 6 KSOW na lata 2014-2020 pn. ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efektem zrealizowanej operacji będzie pozyskanie wiedzy o produktach lokalnych Ziemi Piotrkowskiej przez uczestników Forum Produktów Lokalnych Ziemi Piotrkowskiej oraz wydanie kalendarzy promujących produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej pod marką Prosto z serca. Zorganizowanie Forum Produktów Lokalnych Ziemi Piotrkowskiej oraz rozpowszechnienie kalendarzy będzie stanowiło istotny element dla popularyzowania wiedzy o naszym dziedzictwie oraz korzyściach i walorach lokalnych płynących z promowania produktów lokalnych i przetwórstwa pod wspólną marką.

Ideą wytwarzania produktów lokalnych jest propagowanie i podtrzymywanie ducha tradycyjności i spuścizny kulturowej oraz budowanie lokalnej tożsamości, a także dbanie o rozwój lokalny. Promocja tych produktów oraz sposobu ich wytwarzania poprzez zorganizowanie Forum oraz opracowanie i wydanie kalendarzy stanowią silne wsparcie dla rozwoju procesów innowacyjnych i podniesienia konkurencyjności lokalnych wytwórców, przedsiębiorców, a dla samych mieszkańców jest wzmocnieniem dumy z bycia mieszkańcem, oraz identyfikacji z regionem.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej KSOW, www.ksow.pl.