Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 02 lipca 2021    Wyświetleń: 677   Autor: Aneta Stępień

Powiat Piotrkowski wraz z Partnerami Gminą Moszczenica, Gminą Ręczno oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy realizują operację pn. „Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca”.


Na przeprowadzenie projektu Powiat Piotrkowski pozyskał 47 474,85 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na temat produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej oraz przekazanie wiedzy na temat ich wytwórców, marki lokalnej, rejestracji produktów, krótkich łańcuchów dostaw poprzez wydanie publikacji i zorganizowanie konkursu.

Cel operacji jest spójny z celem 1 KSOW na lata 2014-2020 pod nazwą zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniem 6 KSOW na lata 2014-2020, który dotyczy ułatwiania wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiany i rozpowszechniania rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

W ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs skierowany do lokalnych wytwórców, producentów, czy też kół gospodyń wiejskich, dla których pasją jest wytwarzanie produktów kulinarnych oraz rękodzieła czy realizowanie usługi, np. turystycznej. Wytwórcy i ich produkty będą promowani pod szyldem nowej marki lokalnej „Powiat Piotrkowski – prosto z serca”. Nowa marka regionu będzie wspierać promocję produktów pochodzących z Regionu Piotrkowskiego, gdyż jest nośnikiem cech gwarantujących jakość, tradycje i zdrowie.

Efektem realizacji operacji będzie publikacja w postaci książki „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej” prezentująca produkty i sylwetki wszystkich uczestników konkursu. W publikacji zawarte zostaną również informacje o możliwościach zarejestrowania produktu na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Małe przetwórstwo lokalne stanowi obecnie szansę na rozwój obszarów wiejskich, bowiem coraz więcej jest świadomych ludzi w zakresie zdrowego i ekologicznego trybu życia. Ideą wytwarzania lokalnych produktów jest propagowanie i podtrzymywanie ducha tradycyjności i budowanie lokalnej tożsamości oraz dbanie o rozwój lokalny. Zarówno konkurs, jak i publikacja są nośnikiem wiedzy o wytwórcach, ich produktach i związanych z nimi historiach. Rozpowszechnianie rezultatów ich pasji i idących za tym działań przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej KSOW, www.ksow.pl.

Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego