Powiatowy urząd jeszcze bardziej dostępny

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 05 września 2023    Wyświetleń: 95   Autor: Aneta Stępień

Platforma dla niepełnosprawnychBaner z logo unii, flaga Polski i Funduszy unijnych

Powiat Piotrkowski zwiększa dostępność swoich usług oraz budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami realizując grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W Starostwie Powiatowym zamontowano wiele urządzeń ułatwiających komunikację oraz obsługę mieszkańców naszego regionu.  W nowym budynku przy ul. Dąbrowskiego 12, w którym mieści się między innymi Wydział Komunikacji oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, został przeprowadzony remont szybu windowego wraz z montażem nowej windy, która wyposażona jest w system informacji głosowej oraz udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych, zapewniając dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.  W tym samym budynku, przy wejściu głównym została zamontowana platforma przy schodowa, która pozwala dostać się do budynku osobom poruszającym się na wózku.

 W ten sposób, chcemy ułatwić dotarcie do naszego urzędu wszystkim mieszkańcom, a przede wszystkim, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz rodzicom z małymi dziećmi w wózkach.

 

W budynku przy ul. Dąbrowskiego 7, zamontowano tabliczki z napisami w języku Braille'a dla osób niewidomych.

W celu poprawy obsługi osób niedosłyszących zakupiono pętle indukcyjne, które znajdują się w wydziałach obsługujących bezpośrednio największą ilość interesantów.

Urząd wyposażony jest również w karty do komunikacji alternatywnej, ułatwiające kontakt z osobami, które tego potrzebują.

Wdrożone rozwiązania czynią nasz urząd miejscem bardziej przyjaznym dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwiększając komfort i jakość obsługi.

 

Wszystkie budynki Starostwa Powiatowego zostały wyposażone w system nawigacyjno - informacyjny „TOTUPOINT”, który tworzy przyjazną i bezpieczną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku, informując ich o wejściach do budynku i rozkładzie pomieszczeń.  Dodatkowo przy wejściach do budynków Starostwa zamontowane są dzwonki, przywołujące asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami. 

Ponadto, aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich naszych interesantów, w każdym budynku zamontowano specjalistyczne krzesła ewakuacyjne służące do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

 

Z kolei na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego, mieszkańcy mogą znaleźć film nagrany w języku migowym PJM, zawierający podstawowe informacje o działalności Powiatu i podległych mu jednostek: https://www.powiat-piotrkowski.pl/o-powiecie/podstawowe-informacje-o-starostwie-powiatowym-w-piotrkowie-trybunalskim

Dzięki projektowi, zwiększyliśmy przystosowanie budynków i usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi zakupionych urządzeń oraz zapoznani z zasadami w obsłudze interesantów ze szczególnymi potrzebami stosując dobre praktyki. Na bieżąco, w miarę możliwości finansowych, dostosowujemy usługi oraz wyposażenie w celu lepszej dostępności infrastruktury Powiatu dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie komunikacji i procedur obsługi.

”Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna

dla mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego”