Powiatowe szkoły w programie "Za życiem"

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 22 listopada 2023    Wyświetleń: 250   Autor: Aneta Stępień

Logo z napisem Za życiem

Nauczyciele ze szkół prowadzonych przez powiat piotrkowski (ZS CKZ w Bujnach, ZS CKU w Sulejowie, ZS CKU w Wolborzu) biorą udział w programie „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”- „Wektory życia”. „Wektory życia” to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?

„Wektory życia” przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W ramach realizacji zadania w pierwszej kolejności zostaną przeszkoleni nauczyciele, którzy następnie przeprowadzą zajęcia z uczniami szkół ponadpodstawowych.

Wymienione działania zostaną sfinansowane przy pomocy środków pozyskanych na podstawie porozumienia zawartego między powiatem piotrkowskim a Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki