Powiat realizuje inwestycje z Polskiego Ładu

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 08 maja 2024    Wyświetleń: 97   Autor: Aneta Stępień

LOGO POLSKIEGO ŁADU

Powiat Piotrkowski realizuje zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Samorząd powiatowy pozyskał środki zewnętrzne w ramach:

  1. EDYCJI VIII

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice”

Dofinansowanie – 4 455 500,00 zł

Wartość całkowita – 4 690 000,00 zł

W ramach zadania wykonane będzie jezdnia o szerokości 6m, pobocza 1m, przebudowane zjazdy do posesji.

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu piotrkowskiego”

Dofinansowanie – 1 577 223,59 zł

Wartość całkowita – 1 660 235,36 zł

W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne o szerokości 5,2m ÷ 6m, pobocza z kruszywa i regulacje urządzeń obcych, frezowanie nawierzchni, utwardzenie poboczy tłuczniem w miejscowościach:

Gorzkowice

Droga w Gorzkowicach

Gościmowice

Droga w Gościmowicach

Tomawa

Droga powiatowa w Tomawie

  1. EDYCJA VI/PGR

„Modernizacja grogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice”

Dofinansowanie – 1 346 980,45 zł

Wartość całkowita – 1 374 469,85 zł

Długość odcinka 1,35 km. Prace polegać będą na ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej na istniejącej nawierzchni wraz z utwardzeniem poboczy. Ponadto zostaje wykonany remont istniejącego przepustu drogowego wraz z wykonaniem ścianek żelbetonowych oraz umocnieniem skarp na wlocie i wylocie przepustu.

Przepust w Krzykowicach

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy – Milejów”

Dofinansowanie – 901 600, 00 zł

Wartość całkowita – 974 091,21 zł

Pracę polegają na wyrównaniu istniejącej nawierzchni wraz z naprawą krawędzi, ułożeniu warstwy ścieralnej oraz utwardzeniu poboczy.

Droga powiatowa w Milejowie