Powiat Piotrkowski uczestniczy w międzynarodowym projekcie FARO

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 27 kwietnia 2022    Wyświetleń: 310   Autor: Aneta Stępień

Uczestnicy projektu podczas panelu dyskusyjnego

Powiat Piotrkowski rozpoczął realizację międzynarodowego projektu FARO pn. „The dissonant heritage in European Towns Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation” (Dysonansowe dziedzictwo w miastach europejskich Tworzenie europejskiej narracji o kwestionowanych tożsamościach poprzez uczestnictwo obywateli). Przedsięwzięcie finansowane jest w całości w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

W Forli w dniach 12 - 13 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów projektu FARO organizowane przez Stowarzyszenie ATRIUM.

W jego realizację zaangażowanych jest 8 partnerów z 7 krajów, wśród nich są przedstawiciele: Municipality of Dimitrovgrad – Bulgaria (Lider); Municipality of Nova Gorica – Slovenia; Municipality of Carbonia – Italy; Municipality of Stei – Romania; Municipality of Lousada – Portugal; Municipality of Shkoder – Albania; Powiat Piotrkowski – Poland; ATRIUM Association – Italy.

Podczas pierwszego spotkania zostały omówione główne kwestie organizacyjne i merytoryczne projektu. Odbyła się również sesja z prezentacją i przedstawieniem wszystkich partnerów. Udział w wydarzeniu wzięli także zaproszeni goście przedstawiając swoje prezentacje  m.in:

  1. Co to jest dziedzictwo dysonansowe?;
  2. Dysonansowe dziedzictwo w perspektywie europejskiej: Działanie 10 Partnerstwa na rzecz  Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Agendy Miejskiej (Federalne  Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa Niemcy);
  3. Udział obywateli w odkrywaniu dziedzictwa - najlepsze praktyki ATRIUM (w tym m.in.: wprowadzenie dysonansowego dziedzictwa w szkołach średnich, podstawowych, dysonansowe dziedzictwo, sztuka i praktyka kulturowa, bunkry wojenne, Predappio - Tunel aerodynamiczny w dawnym „Officine Caproni, dysonansowe dziedzictwo na szlaku kulturowym, dziedzictwo ATRIUM i znaczenie badań, dziedzictwo ATRIUM i alternatywna turystyka kulturowa).

Podczas wydarzenia omówiona została również strategia komunikacji w obszarze dysonansowego dziedzictwa. Pierwsze spotkanie zakończyło się  prezentacją dziedzictwa architektonicznego w terenie, wzdłuż Viale della Libertà (ATRIUM).

Główny celem projektu jest zachęcanie obywateli, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli kultury oraz organizacji lokalnych do tworzenia metod zarządzania dysonansowym dziedzictwem. W 2022 roku będą realizowane kolejne etapy projektu FARO. Powiat Piotrkowski będzie gospodarzem wydarzenia planowanego na listopada br.

Uczestnicy projektu podczas panelu dyskusyjnego