Powiat Piotrkowski pozyskał pieniądze na promocję produktów lokalnych

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 04 czerwca 2021    Wyświetleń: 211   Autor: Aneta Stępień

Na blisko 30 złożonych wniosków, tylko sześć podmiotów pozyskało dofinansowanie w konkursie dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Powiat Piotrkowski pozyskał blisko 50 tys. dofinansowania na promocję produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.


W ramach operacji pt: Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca zostanie zorganizowany konkurs skierowany do lokalnych wytwórców, producentów, kół gospodyń wiejskich, dla których pasją jest wytwarzanie produktów kulinarnych oraz rękodzieła czy realizowanie usługi, np. turystycznej. Dodatkowo, zostanie wydana publikacja „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej” prezentująca produkty i sylwetki wszystkich uczestników konkursu oraz upowszechniająca informacje o możliwościach zarejestrowania produktu na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem publikacji jest przede wszystkim promocja produktów wytwarzanych na Ziemi Piotrkowskiej w oparciu o pasję, tradycję oraz zasadę „prosto z serca”.

- Bardzo dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi za tak wysoką ocenę naszego wniosku, dzięki któremu będziemy mogli rozsławić piotrkowskie produkty i dzięki temu ułatwić lokalnym producentom pozyskanie nowych kontrahentów - przyznaje Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak.

Wytwórcy i ich produkty będą promowani pod szyldem nowej marki lokalnej „Powiat Piotrkowski – prosto z serca”. Nowa marka regionu będzie wspierać promocję produktów pochodzących z Regionu Piotrkowskiego. Jest nośnikiem cech gwarantujących jakość, tradycje i zdrowie.

Partnerami w projekcie są Gmina Moszczenica, Gmina Ręczno oraz Stowarzyszenie Dolina Pilicy.

Informacji o projekcie udziela Wydział Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych, pod numerem telefonu: 44 732 88 95.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej KSOW, www.ksow.pl.