Pomoc dla DPS na walkę z koronawirusem

Kategoria: Projekty ze środków unijnych   Dodano: 22 września 2020    Wyświetleń: 108   Autor: Aneta Stępień

Ponad 350 tysięcy złotych Powiat Piotrkowski przekaże na ograniczenie skutków pandemii w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku. Pieniądze te otrzymają w ramach dodatków do wynagrodzeń pracownicy DPS, na co dzień opiekujący się ponad 150 pensjonariuszami. Ponadto planuje się wyposażyć dwa miejsca izolacji, w których w razie   zachorowania pensjonariusz będzie mógł odbyć kwarantannę. Grant samorząd powiatowy pozyskał z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w związku z projektem pn. „Łódzkie pomaga”.

Całkowita wartość projektu: 354.850,00 zł, w tym 299.067,58 zł z Unii Europejskiej i 55.782,42 zł z budżetu państwa. Wszelkie formalne sprawy udało się załatwić dzięki pomocy radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pawła Kowalczyka, który osobiście przekazał grant Staroście Powiatu Piotrkowskiego Piotrowi Wojtysiakowi i Wicestaroście Powiatu Dariuszowi Magaczowi. Więcej na: www.mapadotacji.gov.pl