Państwa Nadbałtyckie będą wspierać projekty walczące ze skutkami pandemii

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 27 stycznia 2021    Wyświetleń: 249   Autor: Aneta Stępień

Masz pomysł na walkę ze skutkami pandemii i współpracujesz z państwami członkowskimi Rady Państw Morza Bałtyckiego możesz sięgnąć po 100 % dofinansowanie swoich działań.


Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował dane o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021.

PSF został utworzony przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) jest międzyrządowym forum politycznym współpracy regionalnej. Składa się z 11 państw członkowskich (Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja) oraz Unii Europejskiej.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch, oprócz Polski, partnerów spośród państw członkowskich RPMB. Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, RPMB wskazała jako priorytet PSF w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki pandemii koronawirusa.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

- Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania skutków związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.

- Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii wśród grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy.

- Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również wszystkich organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach priorytetu oczekiwane są również projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci.

Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie: 15 lutego – 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej RPMB: www.cbss.org/psf. Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres: jekaterina.popova@cbss.org