Młodzież dokształci się ze środków unijnych

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 27 listopada 2019    Wyświetleń: 947   Autor: Aneta Stępień

Ponad 5 mln złotych dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację projektów, związanych z kształceniem zawodowym uczniów szkół Powiatu Piotrkowskiego oraz interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach konkursu na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Powiat Piotrkowski otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pozyskane środki wykorzystane zostaną na dodatkowe zajęcia oraz kursy kwalifikacyjne skierowane do młodzieży uczącej się w placówkach Powiatu.