Misja gospodarcza do Mołdawii zakończona

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 30 października 2023    Wyświetleń: 304   Autor: K. Szyposzyńska

Starosta Powiatu wraz z uczestnikami wydarzenia siedzi na spotkaniu w mołdawskim ministerstwie rolnictwa

Przedstawiciele samorządu powiatowego wraz z przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej z terenu Powiatu Piotrkowskiego i regionu łódzkiego w dniach 24 - 27 października br. uczestniczyli w misji gospodarczej do Mołdawii. Jej celem było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi partnerami oraz promocja potencjału gospodarczego regionu łódzkiego.


Misja stanowiła doskonałą okazję do promocji potencjału gospodarczego nie tylko Powiatu Piotrkowskiego, ale całego regionu łódzkiego oraz nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych z mołdawskimi partnerami. Niezwykle bogaty program wydarzenia pozwolił władzom Powiatu Staroście Piotrowi Wojtysiakowi oraz Przewodniczącemu Rady Bernardowi Matyszewskiemu na branżowo - eksperckie spotkania m.in.  z Dyrektorem Organizacji na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Dumitru Pinteą, Dyrektorem Agencji Invest Moldova Ionem Iordachim, Kierownikiem Działu Promocji i Ochrony Inwestycji Igorem Stefanet, Sekretarzem Generalnym w Ministerstwie Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Sergiu Gherciu.

Uczestnicy misji pozyskali wiedzę na temat m.in. potencjału, a także oferty inwestycyjnej Mołdawii, systemów transportu i zabezpieczeń inwestycji za pomocą Banku Światowego, kierunków eksportowo - importowych związanych ze sprzedażą, odpadów poprodukcyjnych, w tym biogazu oraz nowoczesnych technologii. Z kolei spotkania B2B pozwoliły na nawiązanie relacji z mołdawskim światem biznesu.

W misji wzięli również udział Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Polsce Pavel Scura oraz Pracownik Biura Obsługi Inwestora utworzonego przez piotrkowskie Starostwo Marcin Strumiłło.

Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Piotrkowski środków zewnętrznych w ramach projektu „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” współfinansowanego ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ciąg grafik Funduszy Europejskich, flaga Polski, województwa łódzkiego, Unii Europejskiej