Marka Lokalna Powiatu Piotrkowskiego

Kategoria: Projekty ze środków unijnych   Dodano: 22 lipca 2020    Wyświetleń: 91   Autor: Aneta Stępień

Powiat Piotrkowski wraz z Partnerami Gminą Moszczenica, Gminą Ręczno oraz Gminą Grabica realizują operację pn. „Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów wiejskich”. Na przeprowadzenie projektu Powiat Piotrkowski uzyskał 54 446,67 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Głównym celem operacji jest opracowanie strategii kreacji i promocji Marki Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie eksperckich warsztatów i konferencji. Marka lokalna stanowi wizytówkę danego regionu, promuje jakość życia w Powiecie, na wsi, a także silnie kreuje obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce do życia i rozwoju zawodowego. W ramach operacji zaplanowano przeprowadzenie czterech warsztatów z przedstawicielami władz lokalnych, przedsiębiorcami, lokalnymi wytwórcami/producentami, osobami aktywnymi społecznie i patriotami lokalnymi. Jest to partycypacyjny proces budowania strategii marki lokalnej Powiatu Piotrkowskiego wraz z włączeniem w ten proces mieszkańców i innych grup przedstawicielskich. Projekt zakończy się konferencją, podczas której zostanie przeprowadzony wykład na temat rozwoju obszarów wiejskich i Marki Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego, zostaną zaprezentowane wyniki zrealizowanego badania ankietowego dotyczącego tożsamości lokalnej mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, a także zostanie przedstawione podsumowanie operacji oraz wytyczenie i przygotowanie przyszłych działań w zakresie rozwoju lokalnego.

Efektem realizacji operacji będzie publikacja strategii kreacji i promocji Marki Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego, której wdrożenie przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich na terenie Powiatu Piotrkowskiego. Marka Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego stanie się gwarantem nie tylko wzbudzenia zaufania, zainteresowania i przyciągnięcia turystów czy inwestorów, ale również bardzo silnym wsparciem dla rozwoju procesów innowacyjnych i podniesienia konkurencyjności lokalnych wytwórców, przedsiębiorców, a dla samych mieszkańców wzmocnieniem ich dumy, prestiżu, poczucia przynależności i identyfikacji z regionem, co globalnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej KSOW, www.ksow.pl.