Marka Lokalna Powiatu Piotrkowskiego

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 22 lipca 2020    Wyświetleń: 1215   Autor: Aneta Stępień

Kilka miesięcy pracy nad projektem Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów wiejskich kończy się prezentacją nowego znaku graficznego Powiatu Piotrkowskiego oraz sposobu jego wdrażania. W ostatnim dniu sierpnia miała miejsce konferencja w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie podsumowująca efekty prowadzonych wcześniej warsztatów z mieszkańcami, poświęconych budowaniu świadomości marki lokalnej. Spotkania odbyły się w Gminach Moszczenica, Grabica, Ręczno oraz w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

- Dziękuję mieszkańcom Gmin Powiatu Piotrkowskiego, którzy wzięli udział w warsztatach i podzielili się swoimi produktami i związanymi z tym historiami. Dzisiaj produktem jest miejsce. Chciałbym, aby Powiat Piotrkowski był kojarzony z produktami smacznymi i wysokiej jakości, które obecnie są wytwarzane przez Koła Gospodyń Wiejskich i przedsiębiorców - podkreślał Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Piotr Wojtysiak.. - Chciałbym, aby produkty te stały się ambasadorem Ziemi Piotrkowskiej. Będziemy promować lokalne produkty i wspierać przedsiębiorców, którzy je wytwarzają. Powiat pozyskał kolejne środki tym razem w wysokości 1,5 mln złotych na promocję przedsiębiorców z terenu Powiatu. Wykreujemy nowe produkty, które będziemy brandować marką, rozpoznawalną w kraju i Europie. Smaki Ziemi Piotrkowskiej będzie można wytwarzać w dwóch powstających właśnie inkubatorach pszczelarskim i owocowo-warzywnym – przypomniał Starosta Piotrkowski.

Podczas konferencji opublikowano wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród powiatowej społeczności na temat tożsamości lokalnej mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej. Potwierdziły one, że większość mieszkańców silnie identyfikuje się z Powiatem Piotrkowskim. Lubią tutaj mieszkać, doskonale znają lokalne tradycje i produkty oraz są zadowoleni z życia w swojej małej ojczyźnie.

Kreację nowej marki Powiatu Piotrkowskiego przedstawił Szymon Sikorski z wrocławskiej firmy Publicon, od lat zajmującej się wizerunkiem i promocją firm oraz samorządów. Wyróżnił on wartości, którymi charakteryzuje się Powiat Piotrkowski i jego mieszkańcy. A są nimi:

1. Serdeczność - którego podstawą słowotwórczą jest serce;

2. Serce Polski - znajdujemy się w centrum kraju, mamy bardzo dobry dojazd;

3. Wytwarzamy wyjątkowe produkty - mamy rozwinięte rolnictwo i różnorodne produkty;

4. Święty spokój, bliskość natury - czyste powietrze, spokój i dziewiczość;

5. Ludzkie historie - wkładamy całe swoje serce w to, co robimy, cechuje nas pracowitość, uczciwość, pasja i tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Podstawą nowej marki Powiatu Piotrkowskiego jest serce.

- Produkty lokalne są wytwarzane prosto z serca. Za produktami stoją prawdziwe historie, które należy opowiedzieć prostym, a nie marketingowym językiem. Historię o serdeczności Powiatu trzeba opowiedzieć w specjalny sposób – akcentował Szymon Sikorski.

Przedstawiona koncepcja spotkała się z dużą aprobatą i zadowoleniem wśród zebranych gości.

- Prosto z serca dziękujemy, że tworzymy wspólnotę. To będą produkty wysokiej jakości, za którymi będzie stała wspaniała marka. Będziemy wspólnie promować nasz region, odniesiemy wspólny sukces – zakończył spotkanie Starosta Powiatu Piotrkowskiego.

W spotkaniu, moderowanym przez Marcina Strumiłło, Kierownika Wydziału Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni przedsiębiorcy, pszczelarze, a także reprezentanci organizacji społecznych.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej KSOW, www.ksow.pl.

 

Powiat Piotrkowski wraz z Partnerami Gminą Moszczenica, Gminą Ręczno oraz Gminą Grabica realizują operację pn. „Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów wiejskich”. Na przeprowadzenie projektu Powiat Piotrkowski uzyskał 54 446,67 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Głównym celem operacji jest opracowanie strategii kreacji i promocji Marki Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie eksperckich warsztatów i konferencji. Marka lokalna stanowi wizytówkę danego regionu, promuje jakość życia w Powiecie, na wsi, a także silnie kreuje obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce do życia i rozwoju zawodowego. W ramach operacji zaplanowano przeprowadzenie czterech warsztatów z przedstawicielami władz lokalnych, przedsiębiorcami, lokalnymi wytwórcami/producentami, osobami aktywnymi społecznie i patriotami lokalnymi. Jest to partycypacyjny proces budowania strategii marki lokalnej Powiatu Piotrkowskiego wraz z włączeniem w ten proces mieszkańców i innych grup przedstawicielskich. Projekt zakończy się konferencją, podczas której zostanie przeprowadzony wykład na temat rozwoju obszarów wiejskich i Marki Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego, zostaną zaprezentowane wyniki zrealizowanego badania ankietowego dotyczącego tożsamości lokalnej mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, a także zostanie przedstawione podsumowanie operacji oraz wytyczenie i przygotowanie przyszłych działań w zakresie rozwoju lokalnego.

Efektem realizacji operacji będzie publikacja strategii kreacji i promocji Marki Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego, której wdrożenie przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich na terenie Powiatu Piotrkowskiego. Marka Produktu Lokalnego Powiatu Piotrkowskiego stanie się gwarantem nie tylko wzbudzenia zaufania, zainteresowania i przyciągnięcia turystów czy inwestorów, ale również bardzo silnym wsparciem dla rozwoju procesów innowacyjnych i podniesienia konkurencyjności lokalnych wytwórców, przedsiębiorców, a dla samych mieszkańców wzmocnieniem ich dumy, prestiżu, poczucia przynależności i identyfikacji z regionem, co globalnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej KSOW, www.ksow.pl.