Kolejne wsparcie dla DPS w Łochyńsku

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 12 kwietnia 2021    Wyświetleń: 196   Autor: Aneta Stępień

 

Powiat Piotrkowski pozyskał środki finansowe w postaci grantu  na realizację wsparcia dla  Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu  pn. „Łódzkie pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Wsparcie przeznaczone zostanie na zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej.

Finansowanie projektu: 188.599,35 zł

w tym 158.951,53 zł z Unii Europejskiej

i 29.647,82 zł z budżetu państwa