Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Piotrkowskiego

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 27 sierpnia 2021    Wyświetleń: 309   Autor: Aneta Stępień

Powiat Piotrkowski pozyskał kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tym razem na realizację projektu społecznego. Blisko 900 000,00 zł dofinansowania zostanie przeznaczone na kontynuację projektu „W rodzinie siła”, obecnie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt ten  zaspakaja duże zapotrzebowanie na usługi społeczno-edukacyjne oraz stanowi duże wsparcie w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu pn. „W rodzinie siła 2” jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym rodzinnej pieczy zastępczej dla 111 osób. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano sesje socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne dla dzieci w rodzinach zastępczych, zajęcia wyrównawcze niwelujące nierówności edukacyjne wśród dzieci, organizację grup wsparcia dla ich opiekunów, spotkania i wyjazdy integracyjne, a także obóz socjoterapeutyczny dla dzieci.

Projekt będzie realizowany w okresie od marca 2022 roku do lutego 2023 roku. Całkowita wartość projektu to 1 017 724,96 zł.