Dodatkowe premie dla personelu medycznego DPS w Łochyńsku

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 18 listopada 2020    Wyświetleń: 183   Autor: Aneta Stępień

Powiat Piotrkowski - Dom Pomocy Społecznej  w Łochyńsku  współrealizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania:

  • wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu: 50 617,84 zł

w tym: 42 605,04 zł  środki europejskie i 8 012,80 zł dotacja celowa

Termin realizacji projektu: 01 maj 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.