Dodatkowe pieniądze dla DPS w Łochyńsku

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 22 czerwca 2021    Wyświetleń: 516   Autor: Aneta Stępień

Powiat Piotrkowski - Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

współrealizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom

oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych

i hospicjów na czas Covid-19”. 

Wsparcie przeznaczone zostanie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek

pracujących w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

Dofinansowanie projektu: 43 816,54 zł

w tym: 36 880,38 zł środki europejskie i 6 936,16 zł dotacja celowa

Termin realizacji projektu: 01 maj 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.