Szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej z zakresu zamówień publicznych

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 29 września 2021    Wyświetleń: 466   Autor: K. Szyposzyńska

 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z woj. łódzkiego do udziału w projekcie


pn. "Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/.

W związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i Public Relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Udział w projekcie ma na celu doprowadzenie do stałej współpracy podmiotów ekonomii społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Podmiotom w ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy:

  • bezpłatne wsparcie merytoryczne,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych,
  • dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Kontakt dla województwa łódzkiego:

  • e-mail: badaniangojst@gmail.com
  • tel.: 666 850 410

Do pobrania:

ulotka informacyjna - wersja do odczytu:

ulotka

karta zgłoszenia - wersja do odczytu:

karta

Podobne artykuły