Wyniki konkursu - ochrona i promocja zdrowia 2021

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 19 marca 2021    Wyświetleń: 407   Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku


Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 15 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/202/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 430/2021 w dniu 19 marca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konkurs - wersja edytowalna

Wyniki konkursu

Podobne artykuły