Wieloletni Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego na lata 2023 - 2027

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 30 listopada 2022    Wyświetleń: 567   Autor: R.Jakubiak

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2027


Wieloletni program współpracy Powiatu Piotrkowskiego. pdf

Wieloletni program współpracy Powiatu Piotrkowskiego - wersja edytowalna. pdf

Podobne artykuły