Weź udział w ankiecie LGD BUD-UJ Razem

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 20 czerwca 2022    Wyświetleń: 22   Autor: Aneta Stępień

Logo Stowarzyszenia BUDUJ Razem

W związku z przygotowaniami do opracowania raportu końcowego dot.  programowania obejmującego lata 2016-2023, zapraszamy do udziału w ankiecie badawczej.  Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2016-2023. 


Zebrane dzięki ankietom dane pozwolą na dogłębne poznanie opinii mieszkańców odnośnie realizowanej przez Stowarzyszenie „BUD-UJ RAZEM” Lokalnej Strategii Rozwoju, jej realnego dostosowania do potrzeb społeczeństwa oraz efektów jakie ze sobą przyniosła.

Badanie ankietowe trwa od 15.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=67562cf2&&b=32b724caee&&c=e22df391

Podobne artykuły