Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu - 2023

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 13 listopada 2023    Wyświetleń: 389   Autor: Aneta Stępień

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji na 2024 załącznik do uchwały ZP

Uchwała Zarządu Powiatu

Podobne artykuły