Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 30 września 2021    Wyświetleń: 64   Autor: Aneta Stępień

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała NR XLI.279.21 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi - tryb do odczytu

Załącznik do Uchwały NR XLI.279.21 w sprawie uchwalenia Rocznego Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi - tryb do odczytu

Podobne artykuły