Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi - aktualizacja

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 29 listopada 2021    Wyświetleń: 1113   Autor: Aneta Stępień

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała NR XLI.279.21 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi - tryb do odczytu

Załącznik do Uchwały NR XLI.279.21 w sprawie uchwalenia Rocznego Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi - tryb do odczytu

Podobne artykuły