Ogłoszenie - uproszczona oferta zadania publicznego WOPR

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 17 maja 2024    Wyświetleń: 56   Autor: Aneta Stępień

Logo powiatu

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 13 maja 2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego.” Zarząd Powiatu Piotrkowskiego uznając celowość realizacji wyżej wymienionego zadania podaje ofertę do wiadomości publicznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie - wersja edytowalna

Uproszczona oferta zadania publicznego

Formularz uwag

Podobne artykuły