Ogłoszenie o sprawozdaniu z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 09 listopada 2022    Wyświetleń: 271   Autor: Aneta Stępień

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na lata 2023 - 2027

Sprawozdanie

Podobne artykuły