Ogłoszenie o sprawozdaniu z przebiegu konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 09 listopada 2022    Wyświetleń: 305   Autor: Aneta Stępień

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu

Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2023

Sprawozdanie

Podobne artykuły